Texty písní Silverstein Rescue Live To Kill

Live To Kill

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We live to kill each other
We are the wealthy and the poor
We shout but we don't listen
All we want is more

Shut the door
You're letting the darkness out
It's just about the time to watch you die
Close the blinds
We're hiding our skin from sun
Where you become yesterday's headlines

I never said that I was sorry

We live to kill each other
We are the wealthy and the poor
We shout but we don't listen
All we want is more

It will be beautiful
When I'm catching in the life I stole
With the perfect sound at the perfect time
All the single words I forged to line
It is safe to say to forget your name
When the song I wrote's on the stereo
Paying your dues is a waste of precious time

What would you leave when you could follow?

We live to kill each other
We are the wealthy and the poor
We shout but we don't listen
All we want is more

More than we deserve
Realize our potential
Maximize our return
We'll conserve
A portrait of everything perfect
And aim every house has heard

I'd take it all and leave you nothing

We live to kill each other
We are the wealthy and the poor
We shout but we don't listen
All we want is more
We live to kill each other
We are the wealthy and the poor
We shout but we don't listen
All we want is more
All we want is more
All we want is more
Žijeme pro zabíjení jeden druhého
Jsme bohatí a chudí
Křičíme, ale neposloucháme
Všechno, co chceme, je víc

Zavři dveře
Pouštíš temnotu ven
Je to jen o momentě sledovat tě zemřít
Zatáhni rolety
Ukrýváme naši kůži před sluncem
Kde ses stal včerejším hlavním titulkem

Nikdy jsem neřekl, že se omlouvám

Žijeme pro zabíjení jeden druhého
Jsme bohatí a chudí
Křičíme, ale neposloucháme
Všechno, co chceme, je víc

Bude to krásné
Když vydělávám na životě, který jsem ukradnul
S dokonalým zvukem v dokonalý okamžik
Zatímco zpívají slova, která jsem donutil k rýmu
A dá se říct, že zapomenou tvoje jméno
Když píseň, kterou jsem nahrál na stereo
Nemusím se ospravedlňovat
Placení tvých dluhů je ztráta drahoceného času

Proč bys vedl, když můžeš jen následovat?

Žijeme pro zabíjení jeden druhého
Jsme bohatí a chudí
Křičíme, ale neposloucháme
Všechno, co chceme, je víc

Víc, než zasloužíme
Uvědomit si náš potenciál
Maximalizovat náš výnos
Zachováme
Obraz všeho dokonalého
Jméno, které každý dům slyšel

Vezmu to všechno a nenenechám ti nic

Žijeme pro zabíjení jeden druhého
Jsme bohatí a chudí
Křičíme, ale neposloucháme
Všechno, co chceme, je víc
Žijeme pro zabíjení jeden druhého
Jsme bohatí a chudí
Křičíme, ale neposloucháme
Všechno, co chceme, je víc
Všechno, co chceme, je víc
Všechno, co chceme, je víc
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy