Texty písní Simply Red Songs Of Love Beside You

Beside You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We fol­low the river out into the stream
That’s when my dream began
I left my wor­ries to the people who stare
And dream without a care

That I’ll always be beside you
To watch the day and night
And we listen to the sun rise
And feel its glow­ing light
And peace will come inside so quiet

Wherever we’re going, I don’t know
A mil­lion years our love keeps grow­ing
The mys­tery deep­ens, day by day
Trust my love, and hear me say

That I’ll always be beside you
To watch the day and night
And we listen to the sun rise
And feel its glow­ing light
And peace will come inside so quiet

And peace will come inside so quiet

Yes I’ll always be beside you
To watch the day and night
And we listen to the sun rise
And feel its glow­ing light
And peace will come inside so quiet

Yes peace will come inside so quiet
Sledovali jsme řeku do potoka
To je tam kde můj sen začal
Opustil jsem své starosti o lidi co civí
A snil bez obav

To je to že budu vždycky vedle tebe
Hlídat den i noc
A budeme naslouchat východu slunce
A cítit to zářivé světlo
A mír nás naplní tak tiše

Kamkoli půjdeme, já nevím
Milion let naše láska bude stále růst
Zázrak se prohlubuje, den za dnem
Věř mé lásce a poslouchej jak říkám


To je to že budu vždycky vedle tebe
Hlídat den i noc
A budeme naslouchat východu slunce
A cítit to zářivé světlo
A mír nás naplní tak tiše

A mír nás naplní tak tiše

Ano, budu vždycky vedle tebe
Hlídat den i noc
A budeme naslouchat východu slunce
A cítit to zářivé světlo

A mír nás naplní tak tiše
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy