Texty písní Sinergy Suicide By My Side Me, Myself, My Enemy

Me, Myself, My Enemy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When I look into the mirror, what is it I see?
Reflection of my greatest enemy

When I listen to myself speak, was is it I hear?
Sounds of hatred, wasting all these years

Let me die before I wake
Living life was my mistake

Will this feeling ever end?
Lonliness, my only friend
Must be something I have done
It feels like I'm the only one

Who am I, what have I become? I don't recognize
I am everything that I despise

Let me die before I wake
Living life was my mistake

Lost the war inside my head
The strenght inside has met it's dream

Let me die before I wake
Living life was my mistake

Will this feeling ever end?
Lonliness, my only friend
Must be something I have done
It feels like I'm the only one

Me, myself, my enemy...
Když koukám do zrcadla, co je to co já vidím?
odraz mého nejlepšího nepřítele

Když poslouchám sám sebe,co bylo to co jse slyšel?
Píseň nenávisti,ničící vše tohoto roku

nech mě zemřít já se probudím
žijící život byla moje chyba

Bude tenhle pocit někdy konec?
pomalu,jenom můj přítel
musí být něco které udělám
je to dobrý pocit pouze jeden

kdo jsem já, co jsem já udělal?já to nepoznám
já jsem každou věcí opovrhoval

nech mě zemřít já se probudím
žijící život byla moje chyba

ztracená válka v mé hlavě
síla uvnitř je to sen

nech mě zemřít já se probudím
žijící život byla moje chyba

Bude tenhle pocit někdy konec?
pomalu,jenom můj přítel
musí být něco které udělám
je to dobrý pocit pouze jeden

já,já sám,můj nepřítel.....
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy