Texty písní Smashing Pumpkins Adore Crestfallen

Crestfallen

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Who am I to need you when I'm down
Where are you when I need you around
Your life is not your own

And all I ask you
Is for another chance
Another way around you
To live by circumstance, once again

Who am I to need you now
To ask you why to tell you no
To deserve your love and sympathy
You were never meant to belong to me

And you may go, but I know you won't leave
Too many years built into memories
Your life is not your own

Who am I to need you now
To ask you why to tell you no
To deserve your love and sympathy
You were never meant to belong to me

Who am I to you?
Along the way
I lost my faith

And as you were, you'll be again
To mold like clay, to break like dirt
To tear me up in your sympathy
You were never meant to belong to me
You were never meant to belong to me
You were never meant to belong to me

Who am I?
Kdo jsem, abych tě potřeboval/a, když jsem na dně
A kde jsi ty, když tě ptřebuju u sebe
Tvůj život nepatří jen tobě

A všechno o co tě prosím
Je ještě jedna šance
Ještě jednou se ti přiblížit
Žít podle možností ještě jednou

Kdo jsem, abych tě teď potřeboval/a
Abych se tě ptal/a proč, abych ti řekl/a ne
Abych si zasloužil/a tvoji lásku a náklonnost
Nebylo souzeno, abys mi patřil/a

A můžeš odejít, ale já vím, že mě neopustíš
Příliš mnoho let je vepsáno do vzpomínek
Tvůj život nepatří jen tobě

Kdo jsem, abych tě teď potřeboval/a
Abych se tě ptal/a proč, abych ti řekl/a ne
Abych si zasloužil/a tvoji lásku a náklonnost
Nebylo souzeno, abys mi patřil/a

Co pro tebe znamenám?
Po cestě
Jsem ztratil/a svou víru

A jak jsi byl/a, tak znovu budeš
abys mě formoval/a jako jíl, zlomil jako nečistotu
abys mě roztrhal/a svými sympatiemi
Nebylo souzeno, abys mi patřil/a
Nebylo souzeno, abys mi patřil/a
Nebylo souzeno, abys mi patřil/a

Kdo jsem já?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy