Texty písní Smashing Pumpkins Mellon Collie and the Infinite Sadness Tonight Tonight

Tonight Tonight

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Time is never time at all
You can never ever leave without leaving a piece of youth
And our lives are forever changed
We will never be the same
The more you change the less you feel
Believe, believe in me, believe
That life can change, that you´re not stuck in vain
We´re not the same, we´re different tonight
Tonight, so bright
Tonight
And you know you´re never sure
But you´re sure you could be right
If you held yourself up to the light
And the embers never fade in your city by the lake
The place where you were born
Believe, believe in me, believe
In the resolute urgency of now
And if you believe there´s not a chance tonight
Tonight, so bright
Tonight
We´ll crucify the insincere tonight
We´ll make things right, we´ll feel it all tonight
We´ll find a way to offer up the night tonight
The indescribable moments of your life tonight
The impossible is possible tonight
Believe in me as I believe in you, tonight
Čas není nikdy úplně časem
Nemůžeš odejít bez toho, aniž bys za sebou zanechal kousek mládí
A naše životy jsou navždy změněny
Už nikdy nebudeme takoví, jací jsme byli
Čím více toho změníš, tím méně cítíš
Věř, věř ve mě, věř
že život se může změnit, nejsi zaseknutý v pýše
Nejsme stejní, dnes jsme jiní
Dnešek, tak jasný
Dnešek
A ty víš, že si nikdy nejsi jistý
Ale jsi si jistý, že bys mohl mít pravdu
Pokud jsi držel hlavu vztyčenou k tomu lepšímu
A žhavé uhlíky u jezera v tvém městě nikdy nemizí
Místo, se jsi se narodil
Věř, věř ve mě, věř
V nynější resolutní urgenci
A pokud věříš, že dnes už není žádná šance
Dnešek, tak jasný
Dnešek
Dnes ukřižujeme neupřímné
Napravíme všechno, dnes pocítíme všechno
Přijdeme na to, jak dnes obětovat noc
Nepopsatelné zážitky tvého života, dnes
Dnes se nemožné stalo možným
Věř ve mě tak, jako věřím já v tebe, dnes
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy