Texty písní Snow Patrol Final Straw How To Be Dead

How To Be Dead

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Please don´t go crazy, if I tell you the truth
No you don´t know what happened
And you never will if
You don´t listen to me while I talk to the wall
This blanket is freezing, it´s been out in the hall
Where you´ve had me for hours
Till I´m sure what I want
But darling I want the same thing that I wanted before
So sweetheart tell me what´s up I won´t stop no way

Please keep your hands down
And stop raising your voice
It´s hardly what I´d be doing if you gave me a choice
It´s a simple suggestion can you give me sometime
So just say yes or no
Why can´t you shoulder the blame
'Cause both my shoulders are heavy
From the weight of us both
You´re a big boy now so let´s not talk about growth
You´ve not heard a single word I have said...
Oh, my God

Please take it easy it can't all be my fault
I haven't made half the mistakes
That you've listed so far
Oh baby let me explain something
It's all down to drugs
At least I remember taking the and not a lot else
It seems I've stepped over lines
You've drawn again and again
But if the ecstasy's in the wit is definitely out
Dr. Jekyll is wrestling Hyde for my pride
Prosím, neblázni, když ti říkám pravdu
Ne nevíš, co se stalo
A nikdy nebudeš, když
Nemusíš mě oslouchat, když mluvím ke zdi
Tato přikrývka je zmrazení, je to již v hale
Kde jsi měla pro mě hodiny
Už jsem si jistý, co chci
Ale miláčku chci stejnou věc, kterou jsem chtěl předtím
Tak řekni mi, miláčku, co se děje, nechci zastavit žádný způsob

Prosím, dej ruce dolů
A přestaň zvyšovat hlas
Stěží mi dáváš na výběr, co dělat
Je to jednoduchý návrh, co mi občas můžeš dát
Tak prostě řekni ano nebo ne
Proč nemá vinu na ramenou
Protože moje ramena jsou těžké
Odhmotnosti nás oba
Ty jsi velký kluk, teď nebudeme mluvit o růstu
Ty jsi neslyšel jediné slovo co jsem řekl ...
Ach, můj Bože

Prosím, uklidni se,nemůže všechno být moje vina
Udělal jsem polovinu chyb
Jak jsi zatím uvedla.
Oh zlato, vysvětli mi něco
Všechno to spadá k drogám
Alespoň si pamatuji přijetí a ne mnoho dalšího
Vypadá to, že jsem překročil linky
Kreslila jsi znovu a znovu
Ale pokud je extáze vtip je určitě pryč
Dr. Jekyll zápasí s Hydem pro mou hrdost
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy