Texty písní SOiL Redefine Pride

Pride

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When you scream aloud
(Heads down, Heads down)
That's when I plan to
(Rise up, Rise up)
When you scream aloud
(We're doomed, We're doomed)
That's when I plan to prove myself to you

I've never gotten the simple thrill of a solo day
I've never seen the point in you killing you
I've always backed my words with what I do
I'll always bite my tongue to comfort you

I'll be my superhero number one
I'll save me from myself
I, I rise,
Above the sun in the sky
Above that look in your eyes
My Pride!

Sister you know me
(Sister you know me)
Mother you made me
Lover what do you offer me
Father teach me
Brother protect
Lover what do you have for me

I'll be my superhero number one
I'll save me from myself
I'll be your superhero number one
I'll save you, I'll save

I, I rise,
Above the sun in the sky
Above that look in your eyes
My Pride!

I'll save you (3x)

Your eyes deny
A life that dulls your pride
Your eyes they
Hide through me you'll heal with time

When you scream aloud
(Heads down, Heads down)
That's when I plan to
(Rise up, Rise up)
When you scream aloud
(We're doomed, We're doomed)
That's when I plan to prove myself to you

I'll be my superhero number one
I'll save me from myself
I'll be your superhero number one
I'll save you, I'll save you

I, I rise,
Above the sun in the sky
Above that look in your eyes
My Pride!

I'll be your superhero number one
I'll save you from yourself
I'll be my superhero number one
I'll save me
My Pride!
Když řveš nahlas
(Hlavy dolu, Hlavy dolu)
To když ja planuju
(vzestoupit, vzestoupit)
Když řveš nahlas
(Jsme odsouzení, jsme odsouzení)
* To když ja planuju prokázat tobe sám sebe

Já nikdy nezískal jednoduché vzrušení z obyčejného dne
Já nikdy neviděl pointu v tobe, zabít tě
Já vždy podporoval ma slova tím co jsem dělal
Já si vždy budu kousat svůj jazyk pro tvoje potěšení

Já budu svuj superhrdina číslo jedna
Já se zachráním sám před sebou
Já, já vystoupám
Nad slunce na obloze
přes ten pohled ve tvých očích
Má pýcha!

Sestro ty mě znáš
(Sestro ty mě znáš)
Matko tys mě ztvořila
Lásko co ty mi nabídneš?
Otec me učil
Bratr chránil
Lásko co ty pro me máš?

Já budu svuj superhrdina číslo jedna
Já se zachráním sám před sebou
Já budu tvuj superhrdina číslo jedna
Já tě zachráním, já zachráním

Já, já vystoupám
Nad slunce na obloze
přes ten pohled ve tvých očích
Má pýcha!

Já tě zachráním (3x)

Tvé oči zapíraj
Život jež otupuje tvoje pýcha
Tvé oči
skrývají, skrze mne se časem uzdravíš

Když řveš nahlas
(Hlavy dolu, Hlavy dolu)
To když ja planuju
(vzestoupit, vzestoupit)
Když řveš nahlas
(Jsme odsouzení, jsme odsouzení)
* To když ja planuju prokázat tobe sám sebe

Já budu svuj superhrdina číslo jedna
Já se zachráním sám před sebou
Já budu tvuj superhrdina číslo jedna
Já tě zachráním, já tě zachráním

Já, já vystoupám
Nad slunce na obloze
přes ten pohled ve tvých očích
Má pýcha!

Já budu tvuj superhrdina číslo jedna
Já tě zachráním před tebou samotným
Já budu svuj superhrdina číslo jedna
Já se zachráním
Má pýcha!*vhodnější překlad by byl "jsme ztraceni", ale beru to doslove (alespoň zde:)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy