Texty písní Sonata Arctica Deliverance Peacemaker

Peacemaker

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You've got the wings of a fallen angel
You offer peace if they praise your name
You live your life taking everything you can get
Look down, time to fly!

Life on the streets, you gamble with your own life
Only two things: you live or you die
Looking for fight, punishing guilty ones
You're playing Judge Dredd all the time

Always trying to make things right
Sometimes problems just multiply
His peacemaker will see no crime
Bad guys win though it won't seem right

Eating hotdog on the corner of main and some street
You are a disciple of your own gun
No one to talk, you say "I am the only one
God I wonder I won't see the sun"

It's raining heavily and you don't have a dime
We see welfare, spend it all in one time
Must save your bullets, using them all the time
Yes, I am happy in...

Always trying to make things right
Sometimes problems just multiply
His peacemaker will see no crime
Bad guys win though it won't seem right

You've got your fingers burning
How long your gun is turning?
You make them pray and then you calmly blow them away
Taking rebels to the street, no matter who you're gonna meet
'cause everybody knows that he is..

Always trying to make things right
Sometimes problems just multiply
His peacemaker will see no crime
Bad guys win though it won't seem right
Máš křídla padlého anděla
Nabízíš mír, pokud vychvalují tvé jméno
Žiješ svůj život braním čehokoli, co můžeš získat
Pohleď dolů, je čas letět!

Život na ulicích, zahráváš si se svým životem
Pouze dvě možnosti: žiješ, nebo umíráš
Hledáš boj, trestáš viníky
Celou dobu si hraješ na soudce Dredda

Vždycky se snaží dělat to správné
Občas se problémy jenom množí
Jeho mírotvůrce neuvidí žádný z těch zločinů
Ti špatní zvítězí, přestože to nevypadá spravedlivě

Baštíš hotdog na rohu hlavní a nějaký jiný ulice
Jsi učedníkem své vlastní zbraně
Není tu nikdo na popovídání, říkáš – jsem tu jediný
Bože, přál bych si vědět, zda neuvidím slunce

Leje jak z konve a ty nemáš ani šesták
Vidíme dobro, utracené v jediném okamžiku
Musíš uschovat své náboje, a používat je po celou dobu
Ano, takhe jsem šťastný

Vždycky se snaží dělat to správné
Občas se problémy jenom množí
Jeho mírotvůrce neuvidí žádný z těch zločinů
Ti špatní zvítězí, přestože to nevypadá spravedlivě

Máš spálené prsty
Jak dlouho se tvá zbraň otáčí?
Přivádíš je k modlitbám a poté je klidně odfoukneš pryč
Bereš rebely s sebou na ulici, je jedno kdo jsi
Chystám se s tebou setkat
Protože každý ví, že on…

Vždycky se snaží dělat to správné
Občas se problémy jenom množí
Jeho mírotvůrce neuvidí žádný z těch zločinů
Ti špatní zvítězí, přestože to nevypadá spravedlivě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy