Texty písní Sonata Arctica Deliverance The Gun

The Gun

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Back then it was only fun, something we'd always done
Smash it up, and then you run, all that without a gun
Bu something came up one day, some bills you couldn't pay
And you got carried away, oh so far away

They wanna use ya, they wanna lose ya
They make your Father singing Hallelujah
I wanna help ya, so let me help ya
I gotta ask you, buddy,
Where did you find the gun?

:
I ask everybody have they seen ya
You tell 'em you're fine and they believe ya
Gimme a call & I see through ya
You wasted your life, where did you find the gun?

Holy Man's only son, your mother on ironlung
No money from anyone, but now you've got the gun
Stick up on 2nd Street, I heard you running feet
Lay down, get a seat and beg them for mercy

They wanna use ya, they wanna lose ya
They make your Father singing Hallelujah
I wanna help ya, so let me help ya
I gotta ask you, buddy, where did you find the gun?

I ask everybody have they seen ya
You tell 'em you're fine and they believe ya
Gimme a call & I see through ya
You wasted your life, where did you find the gun?

By an accident you find yourself
>From the slammer with too much friends
You shot an officer, you shot him down
Now your young life is gone
You're older than you are, you're gone
Because you had the gun

I ask everybody have they seen ya
You tell 'em you're fine and they believe ya
Gimme a call & I see through ya
You wasted your life, where did you find the gun?

Try to make you pay & they will find ya
You try to hide away but they have seen ya
Rest while you can, believe me now
You gotta run for your life
Where did you find the gun?

Where did you find the gun?

Find the gun?
Tehdy to byla jen legrace, něco jsme vždy chtěli udělat
Smash ji nahoru, a pak se spustit, to vše bez pistole
Bu něco přišel jeden den, některé směnky jste nemohli zaplatit
A máš unést, ach tak daleko

Chtějí využít ano, chtějí tě ztratit
Dělají Otec váš zpěv Aleluja
Chci pomáhat ano, tak ať mi pomůže ya
Musím vás požádat, kamaráde,
Pokud jste našli zbraň?

:
Žádám vás všechny jsou viděli ya
Řekni 'em jste v pohodě a se domnívají, že ano
Dejte mi zavolat & vidím přes ya
Ty promrhá svůj život tam, kde jste našli zbraň?

Svatý muž je jediný syn, tvoje matka na Ironlung
Žádné peníze od nikoho, ale nyní jste se dostal zbraň
Trčet na 2. Street, slyšel jsem vás běží nohy
Stanoví, dostanete sedadlo, a prosit je o milost

Chtějí využít ano, chtějí tě ztratit
Dělají Otec váš zpěv Aleluja
Chci pomáhat ano, tak ať mi pomůže ya
Musím vás požádat, kamaráde, kde jsi našel zbraň?

Žádám vás všechny jsou viděli ya
Řekni 'em jste v pohodě a se domnívají, že ano
Dejte mi zavolat & vidím přes ya
Ty promrhá svůj život tam, kde jste našli zbraň?

Do nehody se nacházíte
> Od kriminál s příliš mnoho přátel
Ty zastřelil důstojník, můžete ho zastřelil
Nyní je Váš mladý život je pryč
Jste starší než vy, jste pryč
Vzhledem k tomu, že jsi měl pistoli

Žádám vás všechny jsou viděli ya
Řekni 'em jste v pohodě a se domnívají, že ano
Dejte mi zavolat & vidím přes ya
Ty promrhá svůj život tam, kde jste našli zbraň?

Snažte se, aby vám zaplatit & oni najdou tě
Zkus si to schovat se, ale je vidět ya
Zbytek a zároveň je to možné, věřte mi teď
Musíš běžet o svůj život
Pokud jste našli zbraň?

Pokud jste našli zbraň?

Najdete tu zbraň?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy