Texty písní Sonata Arctica Reckoning Night My Selene

My Selene

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Nocturnal poetry:
Dressed in the whitest silver you'd smile at me
Every night I wait for my sweet Selene

But still...

Solitude's upon my skin
A Life that's bound by the chains of reality
Would you let me be your Endymion?

I would
Bathe in your moonlight and slumber in peace
Enchanted by your kiss in forever sleep

But until we unite
I live for that night
Wait for time
Two souls entwine

In the break of new dawn
My hope is forlorn
Shadows they will fade
But I'm always in the shade
Without you...

Serene and silent sky
Rays of moon are dancing with the tide
A perfect sight, a world devine

And I...

The loneliest child alive
Always waiting, searching for my rhyme
I'm still alone in the dead of night

Silent I lie with a smile on my face
Appearance deceives and the silence betrays

As I wait for the time
My dream comes alive
Always out of sight
But never out of mind

And under waning moon
Still I long for you
Alone against the light
Solitude am I

In the end I'm enslaved by my dream
In the end there's no soul who'd bleed for me

Hidden from daylight I'm sealed in my cave
Trapped in a dream that is slowly turning to nightmare,
Where I'm all alone
Venial is life when you're but a dream,
The book is still open the pages as empty as me

[SOLO]

I cling to a hope that's beginning to fade
Trying to break the desolation I hate

But until we unite
I live for that night
Wait for time
Two souls entwine

In the break of new dawn
My hope is forlorn
We will never meet
Only Misery and me

This is my final call
My evenfall
Drowning into time
I become the night

By the light of new day
I'll fade away
Reality cuts deep
Would you bleed with me
My Selene?
Nočná poézie
Oblečená do najbelšieho striebra usmiala si sa na mňa
Každú noc čakám na moju sladkú Selenu

Ale stálel..

Osamelosť mám pod kožou
Život, ktorý je spútaný reťazami reality
Dovolíš mi byť tvojím Endymionnom?

Nebudem
sa kúpať v mesačnom svite a driemať v pokoji
Začarovaný tvojím bozkom vo večnom spánku

Ale kým sa nezjednotíme
Žijem pre noc
čakám na čas
dve duše sa prepletú

Počas nového úsvitu
Moja nádej je zúfalá
Tiene tie vyblednú
ale ja budem vždy v prítmí
bez teba

Pokojná a tichá obloha
Lúče mesiaca tancujú s prílivom
Perfektný pohľad, božský svet

a ja ..

Najosamelejšie žijúce dieťa
Vždy čakám,hľadám môj rým
Som stále sám v tichu noci

Ticho ležím s úsmevom na tvári
Zjav klame a ticho zrádza

Ako čakám na čas
Keď moje sny ožijú
vždy preč z dohľadu
Ale nikdy nie z mysle

A pod ubúdajúcim mesiacom
Po tebe stále túžim
sám proti svetlu
som osamelý

Nakoniec som zotročený svojím snom
Nakoniec nie je živej duše čo by pre mňa krvácala

Skrytý pred denným svetlom, som uzavretý v mojej jaskyni
Chytený vo sne, ktorý sa pomaly mení na nočnú moru
Kde som celkom sám
Drobný je život keď si len snom
kniha je stále otvorená a strany prázdne ako ja

(SOLO)

Držím sa nádeje, ktorá sa začína strácať,
skúšam prekonať skľúčetnosť, ktorú nenávidím

Ale kým sa nezjednotíme
Žijem pre noc
čakám na čas
dve duše sa prepletú

Počas nového úsvitu
Moja nádej je zúfalá
Tiene tie vyblednú
Nikdy sa nestretneme
Len ja a trápenie

moje posledné volanie
môj podvečer
Utápam sa v čase
stávam sa nocou

So svetlom nového dňa
sa stratím
Realita bodá hlboko
Krvácala by si so mnou
moja Selena
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy