Texty písní Sonata Arctica Stones Grow Her Name Alone In Heaven

Alone In Heaven

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Welcome to heaven, left from the lights, the number seven
You have it all now, now that you've come to see the light
Take it all in, an open mind
Now you wonder: What if your heaven was someone else's hell?

Heaven. What the hell would I do in that place without you?
In heaven, alone in heaven, alone heaven, alone in heaven...

Welcome to heaven! Can you believe the things you see here?!
Forever winter, summer of love, spring or fall
It doesn't matter anymore
Alone you wonder,
can this be heaven if my best friends burn in hell?

Heaven. What the hell would I do in that place without you?
In heaven, alone in heaven, alone heaven, alone in heaven...

I can't see you here. Where have you all gone now?
Don't know, but it hurts, to be all alone
On the field where the stones grow dead names

I'll never leave you behind,
It's one for all, and all for life

Still I wonder,
Why go to heaven, when my best friends burn in hell?

Heaven. What the hell would I do in that place without you?
In heaven, alone in heaven, alone heaven, alone in heaven...

Heaven. What the hell would I do in that place without you?
In heaven, alone in heaven, alone heaven, alone in heaven...

I can't see you here. Where have you all gone now?
Don't know, but it hurts, to be all alone
On the field where the stones grow dead names

Heaven,
Whatta hell would I do in that place without you, now?
Whatta hell would I do in that place without you?
Heaven.
Vítej v nebi, nalevo od světel,
číslo 7
Máš to teď vše, teď jsi přišel, aby jsi viděl
světlo
Vezmi to všechno dovnitř, odhal duši
Teď by tě zajímalo: Co když Tvé nebe bylo pro někoho jiného peklem?

Nebe. Co bych k čertu dělal na tomto místě
bez vás?
V nebi, sám v nebi, sám v nebi, sám v nebi...

Vítej v nebi! Dokážeš věřit ve věci,
které tu vidíš?!
Navěky zima, léto lásky, jaro nebo podzim
Na tom už víc nezáleží
Sám se divíš,
Může tohle být nebe jestliže mí nejlepší přátelé hoří v pekle?

Nebe. Co bych k čertu dělal na tomto místě
bez vás?
V nebi, sám v nebi, sám v nebi, sám v nebi...


Nevidím vás tu. Kam jste všichni šli?
Nevím, ale bolí to, být zcela sám
Na poli, kde kameny rostou mrtvými jményNikdy vás neopustím
Je to jeden za všechny, a všichni za život

Stále se divím,
Proč jít do nebe, když mí nejlepší přátelé hoří v pekle?

Nebe. Co bych k čertu dělal na tomto místě
bez vás?
V nebi, sám v nebi, sám v nebi, sám v nebi...


Nebe. Co bych k čertu dělal na tomto místě
bez vás?
V nebi, sám v nebi, sám v nebi, sám v nebi...


Nevidím vás tu. Kam jste všichni šli?
Nevím, ale bolí to, být zcela sám
Na poli, kde kameny rostou mrtvými jmény


Nebe.
Co bych k čertu dělal na tomto místě bez vás?
Co bych k čertu dělal na tomto místě bez vás?
Nebe.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy