Texty písní Sonata Arctica Stones Grow Her Name The Day

The Day

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sea full of diamonds, good morning new day
I'll fix us breakfast, and the newspaper says
The company will lay off 5000 souls today

"I wish I was a child with no worries back then", I say
"Kiss me and smile…", you reply, in your way
You wake up the children for school…for the last time
For suddenly our beautiful life blurs away and the world breaks into pieces

'Cause today the sea came in.
The wave came and stole my loved ones
I write these lines alone
on the rooftop of my home
I'm adrift on the vast oceans, can you feel me?
I will not see you again, even if I live through
The day when the sea came...
day when the sea came...
day when the sea came in…

I trace the scenes our children once played
names carved in wood, all the words, bound to fade
I believe, my love, your memory and dreams deserve to live again tomorrow

My love…
We built this world together, we lived in here together
and shared the fun together, bore the sorrows, all together

My friend…
we'll win the fight together, we'll lose the game together
greet the heroes all together, and forever, we'll remember

My world…
We built this world together, we lived in here together
and shared the fun together, bore the sorrows, all together

And as long as we're together, in spirit, yet together,
you're the air that I am kissing
you will always be there…
I can feel you in the wind…
I can feel you in the wind...
Moře plné diamantů, dobré ráno, nový dne
Připravím snídani, a noviny říkají
Společnost dnes propustí 5000 duší

Přál bych si, abych byl zas bezstarostným dítětem,“ řekl jsem
„Polib mě, usměj se..“ odpovědělas svým způsobem
Pobudíš dětí do školy..naposled
Najednou se náš překrásný život rozmaže a svět se roztříští do kousíčků

Protože dnes moře přijde
Přijde vlna a ukradne mi mé milované
Píši tyhle řádky sám
na střeše mého domova
jsem zmítaný ohromným oceánem, cítíš mě?
Neuvidím tě znovu, ani když přežiju
Ten den, kdy přišlo moře...
den, kdy přišlo moře…
den, kdy přišlo moře...

Vzpomínám na okamžiky, kdy si naše dětí hrály
Vyřezávám jména do dřeva, všechna slova, úzce spojený s osudem
Věřím, má lásko, tvé vzpomínky a sny si zítra zaslouží znovu žít

Má lásko..
Postavili jsme spolu tento svět, žili jsme tu společně
A sdíleli spolu radost, nudí nás smutek, všechno společně


Můj příteli..
Spolu jsme vyhráli, spolu jsme prohráli
Přivítali jsme hrdiny, všechno společně, navždy si budeme pamatovat

Můj světe..
Postavili jsme spolu svět, spolu jsme tu žili
A sdíleli spolu radost, nudí nás smutek, všechno společně

A tak dlouho, jak jsme spolu, statečně, ještě pořád spolu
Jsi vzduch, který líbám
Vždy tu budeš
Cítím tě ve větru..
Cítím tě ve větru…
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy