Texty písní Sonata Arctica The Days Of Grays Deathaura

Deathaura

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[The Premonition]

"Remember when I told you how my
Kin is different in some ways?
And how you should not fall in love
With someone like me, anyway...
Between the lines, people see signs
When they feel the sear, every day's fear...
And one night their torches
Find the girl without a name...
And the one who has her
Love is no more safe..."

"And until I get my peace I'm but a shade..."

[The Witch-hunt]

The sun lit the White Mountain's snow covered peaks,
There I see you, amongst the good people, suffering...
"She is the One, the unwanted, decidedly so,
'cause she makes our children cry.
It's a fact, she is exactly that!
A harbinger of death from the world of Witchcraft,
And she's feeding them cakes and her ale to this innocent boy,
And her magic brings dismay..."

[Exposing The Heathen]

"I hear her in the wind, the bane of our town
Come with me, father, I'm to expose a heathen"

In my home town
No one's safe now
Young love's been forbidden
For five-fold kisses, my only love had to die...

[Envy]

"Your crops are all flourishing, so what's the catch?
I know what you are, the new evil unhatched...
As sure as the dawn, they will hear what I know,
And recognize you, and you'll be cleansed too..."

[The Fear]

For the good, trusting people in town,
In their fear stricken hearts,
Seeing skyclad's a sign like the Deathaura,
Every night, so painful's the memory of love in the dark.
One wheel of the year ends their short lives in fear

"I hear her in the wind, the bane of our town.
Come with me, oh, father the heathen is exposed."

[The Grudge]

In the age of burning times, you saved my life
...The blaze grew ever higher.
I was your Cunning Man... hiding in the light,
Now your land shall go sour...

Your own fears will destroy everything
Envy consumes all, and "thou shall not..."
Though it hurts, I must tell you
"I am truly the One
...Behind it all..."

[The Curse]

In the hands of time we all will die
The dead of night will devour your child...
The creation o' beliefs you've been fed
The fear, the unknown, the poison loved by death.

[The Flames]

In the cool of the night air
Flames purify minds, where
Almost anyone could be the next...
"Unless morning finds all of them somehow hexed..."

[Endless Inquisition]

[Instrumental]

[...Together, Today, For All Eternity]

"I remember how you told me,
Your kin's different, on that sunny day?"
"You made me smile,
'cause I was just about to say the same thing..."
So deeply entwined, love of a lifetime...

But they paid someone to say their torment has a name
And after all these years we get to be together for all eternity...
[Předtucha]

"Pamatuješ, jak jsem ti říkala, že
můj rod je tak trochu jiný?
A že by ses neměl zamilovávat
do někoho jako já, tak jako tak...
Mezi řádky vidí lidé znamení,
když cítí ten žár, každodenní strach...
A jedné noci jejich pochodně
našly dívku beze jména...
A její milovaný
už není v bezpečí..."

"A dokud nenajdu svůj klid, jsem jen stín..."

[Hon na čarodějnice]

Slunce zalilo zasněžené vrcholky Bílých hor.
Támhle tě vidím, mezi těmi dobrými lidmi, kteří trpí...
"To je ona, ta zavrhovaná, tak jsme rozhodli,
protože ona rozplakává naše děti.
Je to pravda, přesně to dělá!
Posel smrti ze světa čarodějů.
A krmí ho sladkostmi a svým mlékem, tohohle
nevinného chlapce.
A její magie přináší zděšení..."

[Odhalení pohana]

"Slyším jí ve větru, zkázu našeho města.
Pojď se mnou otče, dostal jsem za úkol odhalit pohana."

V mém rodném městě
teď nikdo není v bezpečí.
Mladá láska byla zakázána.
Kvůli pětinásobným polibkům (náboženská praktika, při které si dva lidé políbí 5 částí těla)
musela má jediná láska zemřít...

[Závist]

"Tvá pole jen kvetou, tak kde je problém?
Vím co jsi zač, nevylíhnutý démon...
Uslyší, co vím, tím jsem si jistý.
A tebe taky poznají a taky tě očistí..."

[Strach]

Pro ty dobré, věřící lidi ve městě,
v jejich srcích, sužovaných strachem,
je vidět nahého člověka znamení jako Aura smrti.
Každou noc je vzpomínka na lásku v temnotě tak bolestivá.
Jeden roční cyklus končí jejich krátké životy plné strachu.

"Slyším jí ve větru, zkázu našeho města.
Pojď se mnou otče, oh otče, pohan je odhalen."

[Zášť]

V dobách hořících časů, zachránilas mi život
...plamen stoupal stále výš.
Byl jsem tvůj lstivý muž...schovávající se ve světle.
Tvá zem teď zkysne...

Tvé vlastní strachy všechno zničí.
Závist pohlcuje vše a "ty tak neučiníš..."
I když to bolí, musím ti říct:
"Já jsem ve skutečnosti ten,
...kdo má všechno tohle na svědomí..."

[Kletba]

Všichni zemřeme v rukách času.
Smrt noci pohltí tvé dítě...
Stvoření víry, kterou tě krmili celý život.
Strach, neznámo, jed milován smrtí.

[Plameny]

V chladném nočním větru,
plameny očišťují mou mysl tam, kde
skoro každý by mohl být další na řadě...
"Pokud ovšem další ráno nezjistíme, že byli nějak očarovaní..."

[Nekonečná inkvizice]

[Instrumentálka]

[...Spolu, dnes, na věčnost]

"Pamatuju si, jak jsi mi řekla,
že tvůj rod je tak trochu jiný, toho slunného dne."
"Rozesmál jsi mě,
protože jsem se zrovna chystala říct to samé..."
Tak hluboce propojeni, celoživotní láska...

Ale oni zaplatili někomu, aby řekl, že jejich druh utrpení má speciální název.
A tak po všech těch letech můžeme konečně být spolu na věčnost...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy