Texty písní Soundtrack - Glee (2009) Ballad Don't Stand So Close To Me / Young Girl

Don't Stand So Close To Me / Young Girl

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Young teacher, the subject
Of schoolgirl fantasy
She wants him so badly
Knows what she wants to be
With all the charms of a woman
You've kept the secret of your youth
Book marking - she's so close now
This girl is half his age

Don't stand, don't stand so
Don't stand so close to me

Young girl you're outta your mind
your love for me is way outta line
better run girl, your much too young girl

Temptation, frustration
So bad it makes him cry
Beneath your perfume and make-up
You're just a baby in disguise

Get out of here
Before you have the time
To change your mind
'Cause I'm afraid you'll go too far, Oh,

Don't stand, don't stand so
Don't stand so close to me
Don't stand, don't stand so
Don't stand so close to me

Young girl you're outta your mind
your love for me is way outta line
better run girl, your much too young girl

Don't stand, don't stand so
Don't stand so close to me (your much too young girl)
Don't stand, don't stand so
Don't stand so close to me
your much too young girl
Mladý učitel, předmět
studenčiny fantazie
chce ho tak špatně
ví, co chce být
se všemy půvaby ženy
vy jste si zachoval tajemství svého mládí
kniha značení - ona je teď tak blízko
tato dívka je o polovinu jeho věku mladší

Nestůjte, nestůjte tak
nestůjte tak blízko mě

mladá dívka jste jen ve vaší mysli
tvá láska je jen taková vedlejší linie
raději utíkej děvče, jsi moc mladá dívka

Pokušení, frustrace
Tak špatně, že ho to rozbrečí
pod tvůj parfém a makeup
jsi jen dítě v přestrojení

Vypadněte odsud
Předtím, než budete mít čas
chtít změnit svůj názor
protože mám strach, že zajdu příliš daleko. oh

Nestůjte, nestůjte tak
nestůjte tak blízko mě
Nestůjte, nestůjte tak
nestůjte tak blízko mě

mladá dívka jste jen ve vaší mysli
tvá láska je jen taková vedlejší linie
raději utíkej děvče, jsi moc mladá dívka

Nestůjte, nestůjte tak
nestůjte tak blízko mě (jste příliš mladá dívka)
Nestůjte, nestůjte tak
nestůjte tak blízko mě
jste příliš mladá dívka
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy