Texty písní Soundtrack - The last song Brooklyn Blurs

Brooklyn Blurs

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lyrics to Brooklyn Blurs :
I took the N Train in from the ocean
Up to 14th St. Union Square
I swam around with the bodies in motion
Drank in the people, then came up for air

And I am a breeze in the still August air
And I can't believe that I'm still standing here
I am a ghost to everyone I know
A star stands still above while Brooklyn blurs below

Between mistakes and new beginnings
This city swells up like a symphony
I disappear in those bodies of motion
And a comforting wave washes over me

I am a breeze in the still August air
And I can't believe that I'm still standing here
I am a ghost to everyone I know
A star stands still above while Brooklyn blurs below

Picture yourself riding under the freeway
It's 3 in the morning in the sodium sky
Don't be alarmed, it's only a feeling
No one can see us tonight

I am a breeze in the still August air
And I drop my knees with all this beauty here
And I am a ghost to everyone I know
And it feels so free
But it's so cold
It's so cold
When Brooklyn blurs below
Texty na Brooklyn rozostření:
Vzal jsem si N Vlak v od oceánu
Až do 14. St Union Square
I plaval asi s orgány v pohybu
Pil v lidech, pak přišel pro leteckou

A já jsem vítr v bezvětří srpna
A já nemůžu uvěřit, že jsem stále stojím
Jsem duch všem vím
Hvězda stojí ještě výše a zároveň stírá Brooklyn níže

Mezi chyby a nové začátky
Toto město nabobtná jako symfonie
I zmizí v těchto orgánech pohybu
A uklidňující vlna pere se nade mnou

Jsem vítr v bezvětří srpna
A já nemůžu uvěřit, že jsem stále stojím
Jsem duch všem vím
Hvězda stojí ještě výše a zároveň stírá Brooklyn níže

Představ si sám sebe na koni pod dálnici
Je to 3 ráno v sodné obloze
Nelekejte se, je to jen pocit
Nikdo nás nevidí dnes večer

Jsem vítr v bezvětří srpna
A já drop kolena se všechny tyto krásy zde
A já jsem duch, aby každý vím
A to tak cítí zdarma
Ale to je taková zima
Je to tak studené
Když Brooklyn rozostření níže

Interpret

  • Interpret Soundtrack - The last song
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy