Texty písní Sting Brand New Day Brand New Day

Brand New Day

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

How many of you people out there
Been hurt in some kind of love affair?
And how many times did you swear
That you´d never love again?
How many lonely, sleepless nights?
How many lies, how many fights?
And why would you want to
Put yourself through all of that again?

Love is pain I hear you say
Love is a cruel and bitter way of
Paying you back for all the faith you ever had in your brain
How could it be that what you need the most
Can leave you feeling just like a ghost?
You never want to feel so sad and lost again

One day you could be looking
Through an old book in rainy weather
You see a picture of her smiling at you
When you were still together
You could be walking down the street
And who should you chance to meet?
But that same old smile you´ve been thinking of all day?

chorus:
Why don't we turn the clock to zero honey?
I´ll sell the stock we´ll spend all the money
We're starting up a brand new day
Turn the clock all the way back
I wonder if she´ll take me back
I´m thinking in a brand new way
Turn the clock to zero sister
You´ll never know how much I missed her
Starting up a brand new day
Turn the clock to zero boss
The rivers wide we´ll swim across
We're starting up a brand new day

It could happen to you
Just like it happened to me
There is simply no immunity
There's no guarantee
I say love is such a force if you find yourself in it
You need some time for reflection
You say, baby wait a minute, wait a minute
Wait a minute, wait a minute
Wait a minute, wait a minute

chorus:
Turn the clock to zero honey
I´ll sell the stock we´ll spend all the money
We're starting up a brand new day
Turn the clock to zero Mac
I'm begging her to take me back
I´m thinking in a brand new way
Turn the clock to zero boss
The rivers wide we'll swim across
Starting up a brand new day
Turn the clock to zero buddy
Don´t wanna be no fuddy duddy
We're Starting up a brand new day

I´m the rhythm in your tune
I´m the sun and you´re the moon
I´m the bat and you´re the cave
You´re the beach and I´m the wave
I´m the plough and you're the land
You´re the glove and I´m the hand
I´m the train and you´re the station
I´m the flagpole to your nation
I'm the present to your future
You're the wound and I'm the suture
You're the magnet to my pole
I'm the devil in your soul
You're the pupil I'm the teacher
You're the church and I'm the preacher
You're the flower I'm the rain
You're the tunnel I'm the train
Stand up, all you lovers in the world
Stand up and be counted, every boy and every girl
Stand up, all you lovers in the world
We're starting up a brand new day
You're the crop to my rotation
You're the sum of my equation
I'm the answer to your question
If you follow my suggestion
We could turn this ship around
Kolik tvých lidí tam venku
bylo zraněno nějakým druhem milostné aféry?
A kolikrát si přísahal,
že už nikdy nebudeš milovat?
Kolik osamělých, bezesných nocí?
Kolik lží, kolik bitev?
A proč by si přes to všechno
měl znovu projít?

Láska je bolest, slyším tě říkat.
Láska je krutá a trpká cesta
splácení za všechnu víru, v kterou stále věříš.
Jak to může být to, co potřebuješ nejvíce?
Může tě pocit opustit jako duch?
Nikdy znovu se nechceš cítit tak smutný a poražený.

Jedného dne by si mohl prostřednictvím
starých knih v deštivém počasí hledat.
Vidíš obrázek, jak se na tebe usmívá,
když jste byli ještě spolu.
Nebo by si mohl jít dolů ulicí
a koho by si měl šanci potkat?
Tentýž starý úsměv, na který si myslel celý den?

Proč nezačneme od nuly?
Vyprodáme zásoby a utratíme všechny peníze.
Začínáme zcela nový den.
Přetoč hodiny zcela zpět.
Budu žasnout pokud mě vezme zpět.
Přemýšlím zcela novým způsobem.
Přetoč hodiny na nulu, sestro.
Nikdy nepochopíš, jak moc mi chyběla.
Začínáme zcela nový den.
Přetoč hodiny na nulu, šéfe
Široké řeky musíme překročit
Začínáme zcela nový den.

Mohl se to stát tobě,
tak jako se to stalo mně.
Jednoduše proti tomu není žádná imunita
ani záruka.
Láska je jako vodopád, když se v něm najdeš. Potřebuješ nějaký čas na rozmýšlení.
Hovoříš - baby, počkej chvíli, počkej chvíli.
počkej chvíli, počkej chvíli.
počkej chvíli, počkej chvíli.

Přetoč hodiny na nulu, lásko.
Vyprodáme zásoby a utratíme všechny peníze.
Začíname zcela nový den.
Přetoč hodiny na nulu, příteli.
Budu žebrat aby mě vzala zpět.
Přemýšlím zcela novým způsobem.
Přetoč hodiny na nulu, šéfe.
Široké řeky musíme překročit
Začíname zcela nový den.
Přetoč hodiny na nulu, kámo.
Nebuď zmatený frajírek
Začínáme zcela nový den.

Jsem rytmus tvého tónu.
Jsem slunce a ty si měsíc.
Jsem netopýr a ty si jeskyně.
Si pláž a já jsem vlna.
Jsem pluh a ty si země.
Jsi rukavice a ja jsem ruka.
Jsem vlak a ty si stanice.
Jsem žrdka se zástavou tvé krajiny.
Jsem dárek tvé budocnosti.
Jsi rána a ja jsem steh.
Jsi magnet mého polu.
Jsem ďábel tvé duše.
Jsi loutka a já jsem učitel.
Jsi kostel a ja jsem kazatel.
Jsi květ a já jsem déšť.
Si tunel a ja jsem vlak.
Postavte se všichni milenci světa.
Začíname zcela nový den.
Budete spočítáni, každý chlapec a každé děvče.
Postavte se, všichni milenci světa.
Začíname celkem nový den.
Jsi snaha mé snahy.
Jsi výpočet mé rovnice.
Jsem odpověď na tvou otázku, pokud budeš podléhat mým představám.
Můžme otočit tuto loď, místo toho, abychom se potopili.
Jsi pánev, ja jsem ručka.
Jsi plamen a ja som svíčka.
Jsem včela a ty si květ.
Jsi princezna ve svém měste.
Jsem stožár tvé lodě.
Jsem kladivo a ty klin.
Postavte se, všichni milenci světa.
Budete spočítáni, každý chlapec a každé děvče.
Postavte se, všichni milenci světa.
Začíname zcela nový den.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy