Texty písní Sting If On A Winter's Night... Cherry Tree Carol

Cherry Tree Carol

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When Joseph was an old man, an old man was he,
He courted Virgin Mary, the Queen of Galilee.

When Joseph and Mary were walking one day,
Here is apples and cherries so fair to behold.

So Mary said to Joseph so meek and so mild:
"Joseph, gather me some cherries, for I am with child."

Then Joseph flew in anger, in anger he flew:
"O let the father of the baby gather cherries for you."

Well, the cherry-tree bowed low down, low down to the ground,
And Mary gathered cherries while Joseph stood down.

Then Joseph took Mary all on his right knee,
Crying, "Lord, have mercy for what I have done."

When Joseph was an old man, an old man was he,
He courted Virgin Mary, the Queen of Galilee.
Když byl Josef starý muž,
Starý muž on byl.
Dvořil se Panně Marii královně Galilejské.

Když se Jozef a Marie jednoho dne procházeli,
Tady jsou jablka a višně tak pěkné na pohled.

Potom Marie řekla Jozefovi tak pokorně a tak sladce
"Jozefe seber mi pár višní, pro mě, jsem těhotná"


Pak se Jozef rozčílil, rozčílil se
"Ať ti otec dítěte pro tebe sebere višně."

Pak se vyšňový strom uklonil níže dolů, níže dolů
K zemi
A Marie sbírala višně mezitím co Jozef stál dole.


Pak Jozef řekl Marii všechno na jeho pravém koleně,
Plačící, "Pane měj slitování nad tím co jsem udělal."

Když byl Josef starý muž, Starý muž on byl.
Dvořil se Panně Marii královně Galilejské.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy