Texty písní Stíny plamenů Rány Černým Kovem Rány Černým Kovem

Rány Černým Kovem

Skrýt překlad písně ›

Syn Poklopů:
Otevřeli jsme ten největší otvor do pekel
Nekonečné zvradelní boje burácí černým kovem
Tříštivé smrště železných věcí trhají srdce
Rány vykonávají nad lháři kruté rozsudky
Zaseknuté sekyry jsou v hlavách zrádců země
Strach kaží mít ze Satana a v děsu sami prosí
Teď dusí se v sulfanu a polykají krysy
Satanovo pravou tvář už vidí před smrtí

Satan - vede naše zbraně
Válka - špíny proti zradě
Satan - pevná ruka boje
Válka - rány černým kovem

Vévoda z Liberce rozpoutal bouři ohně
Jeho úder do boha vrhá stíny plamenů
Žhářská práce spaluje budovy nesprávné
Rozpadá se nadvláda svatých nad čistírnou
Otec můj zaplavil nádrže ve vodárně
Speciální stokou pustil odpadní vodu
To, co za půl století zůstalo na česlích
Zasypává mrtvá těla svědků jehovových

Satan - vede naše zbraně
Válka - špíny proti zradě
Satan - pevná ruka boje
Válka - rány černým kovem

Mistr Jímač:
Ve své jímce vytvořil jsem sulfanové ložisko
Kovové potrubí tam zavedené je
Pouštím do plic křesťanů jedovatý plyn
Takový je můj příspěvek do války nesvaté

Ing. Möbius:
Mé vzdělání je hodnotné a potřebné pro boj
Postavil jsem nevídaný ničivé síly stroj
Zvony z věže kostele shozeny v prach země
Nabity a střeleny jehovistům do tváře

Vévoda z Libkanu:
Na třísky jsem dal rozsekat lavice z chrámu
Nakrmil jsem plamenem proradné svatobestie
S Kristem svazky jejich trhám a házím do hrobu
Satan, byť jen slovem smrti strašný strach v nich vzbuzuje

Ing. Möbius:
Rozbíjím svou mocí základy zlého chrámu
Útokem své oceli ukazuji slepcům pravdu
Padají hlavy sochám, snad někdo procitne
Ať každý symbol víry v Krista postaven je na hlavu

Vévoda z Libkanu:
Plamenem hořících trosek vítězím nad Jehovou
Mimo zákon patří všichni s Kristem spojení
Víc nenávisti proti nim - nežádoucí jsou
Jménem země a lidí: Buďme nemilosrdní!

Syn poklopů:
Válečné útoky už zuří bez varování
My jsme nejmocnější šlechta
Zničený je odkaz vodárenské paní
Krev prolitá ranami železa
Kamenné zbytky z kostela létají
Na hlavy dalších kristozmetků
Poprask nad sídlem páchá peklo na zemi
Lháři už neunesou svoji tíhu

Satan - vede naše zbraně
Válka - špíny proti zradě
Satan - pevná ruka boje
Válka - rány černým kovem

Satan - vede naše zbraně
Válka - špíny proti zradě
Satan - pevná ruka boje
Válka - rány černým kovem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy