Texty písní Stone Sour Audio Secrecy Pieces

Pieces

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Can you tell me how far I've come, and can you tell me
Where I've been?
Never stopped - I knew I should have run but now I don't
Remember where I am
All my life I've been holding back - consider this my
Last request
Everything for all my best...

Open up the sun and burn my eyes
Open up your arms and save my life
I know I'll never go home again
I need a little more but I will take what I can get
I promise you everything... everything
Just don't forget me in the end

Right in front of my face, and in between our little wars
This was something I couldn't have and that just made me
Want it more
Now I know the reason I was built like this
Now I know why I am here... I am here for you

Open up the sun and burn my eyes
Open up your arms and save my life
I know I'll never go home again
I need a little more but I will take what I can get
I promise you everything... everything
Just don't forget me in the end

Open up the sun and burn my eyes
Open up your arms and save my life
I know I'll never go home again
I need a little more but I will take what I can get
I promise you everything... everything
Just don't forget me in the end
Open up the sun and burn my eyes
Open up the sun and burn my eyes
Open up your arms and save my life
Můžeš mi říct , odkud jsem přišel a můžeš mi říct
Kde jsem byl?
Nikdy nepřestanu - věděl jsem že mám běžet ale teď ne
Pamatuju jsi kde jsem
Celý můj život jsem se držel zpět - považuji to za moji
poslední žádost
Vše pro všechny moje nejlepší

Otevři oči a vypal si je sluncem
Otevři svoje dlaně a zachraň můj život
Já vím , nikdy jsem se nevrátil domů
Potřebuju tochu víc , ale vezmu to co můžu získat
Slibuju všechno... všechno
Jen na mě nakonec nezapomeň

Přímo pře mou tvář , a mezi našemi malými válkami
Bylo to něco , co nemůžu mít a že právě mě udělal
Chce to více
Už vím proč jsem byl postaven jako todle
Teď už vím proč tu jsem.. jsem tu pro tebe
Otevři oči a vypal si je sluncem
Otevři svoje dlaně a zachraň můj život
Já vím , nikdy jsem se nevrátil domů
Potřebuju tochu víc , ale vezmu to co můžu získat
Slibuju všechno... všechno
Jen na mě nakonec nezapomeň

Otevřete oči a vypalte si je sluncem
Otevřti svoje dlaně a zachraň můj život
Já vím , nikdy jsem se nevrátil domů
Potřebuju tochu víc , ale vezmu to co můžu získat
Slibuju všechno... všechno
Jen na mě nakonec nezapomeň
Otevři oči a vypal si je sluncem
Otevři oči a vypal si je sluncem
Otevři svoje dlaně a zachraň můj život
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy