Texty písní Stormwitch Shogun Somewhere

Somewhere

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lonely the beach was lying
Golden fades the sun
All his dreams, all hope was gone
Since he saw her dying
He can't find no more
Peace of mind - a light behind the door
He looses off the string
And reads, without his heart
"I chose your life - that's my part
You want everything
But you can't see the signs"
He could read between the lines
Somewhere we'll meet again, I know
Somewhere, you'll take my hand
Somewhere we'll meet again, I know
Somewhere, far away, there is a land
"We've just borrowed time
Now listen, what I'll say
Live rejoicing every day
Fulfill the hope of mine
And go just your own way
We will meet again someday"
[Chorus]
Ležela tam osamělá pláž
Slunce zlatě bledne
Všechny jeho sny, všechny naděje odešly
Od té doby, co spatřil její smrt
Už nemohl nikdy více nalézt
Klid v mysli - světlo za dveřmi
On zpřetrhal nitě
A čte, bez srdce
"Vybral jsem si tvůj život - je to mou součástí
Chceš vše
Ale nemůžeš vidět znamení"
On by mohl číst mezi řádky
Někde se znovu setkáme, já vím
Někde mne vezmeš za ruku
Někde se znovu setkáme, já vím
Někde, daleko odsud, je země
"My jsme si jen vypůjčili čas
Nyní poslouchej, co řeknu
Žij a užívej si každý den
Splň mou naději
A jdi svou vlastní cestou
Jednoho dne se znovu setkáme"
[Refrén]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy