Texty písní Stormwitch Witchcraft Frankenstein´s Brothers

Frankenstein´s Brothers

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We´re by birth sons of a doc
Who later feared what he had given live
We embraced, hugged and caressed us
Believe me we didn´t strife
Early on, we were the nightmare
Of the neighbourhood
In our school our teachers loved us
And they want our presence for good

We don´t like when fellow-beings
Scream into our ears
They don´t respect our sensitivity
They don´t respect our fears

We´r Franenstein´s brothers
We come to your town
Take care of your daughters
We turn your world upside down

Nowadays we´re older and wiser
And have learned that people are strange
We have found our place in society
Our lives are conformed and arranged
When we play night after nicht with our
Heavy-metal-band
Thanks to all that like these monsters
Created by an uncommon hand

We don´t like when...

We´re Frankenstein´s brothers...
Podle narození jsme syny doktora
Který se později obával toho, čemu dal život
Přivinuli jsme se, objali a hladili
Věřte mi, my neměli spory
Brzy jsme se stali noční můrou
Sousedství
Ve škole nás učitelé milovali
A chtěli, abychom byli hodní

Nelíbí se nám, když ostatní
Křičí do našich uší
Nerespektují naši citlivost
Nerespektují naše strachy

Jsme Frankensteinovi bratři
Jdeme do vašeho města
Opatrujte své dcery
Obrátíme váš svět vzhůru nohama

Nyní jsme starší a moudřejší
Naučili jsme se, že lidé jsou zvláštní
Našli jsme své místo ve společnosti
Naše životy jsou přizpůsobené a uspořádané
Když hrajeme noc za nocí s naší
Heavy-metalovou kapelou
Díky všem, jako tyto nestvůry
Stvořeny neobvyklou rukou

Nelíbí se nám, když...

Jsme Frankensteinovi bratři...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy