Texty písní Stormwitch Witchcraft Salome

Salome

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

King Herod gave a banquet for all his leading man
They ate and drank and they were pleased
He called for his daughter, he loved her for her beauty
"Dance for me at this feast"

"Ask me for anything all that you want, an I will give it to you"

She smiled at him gently and thougt by herself
This day you will regret
No longer I´m your daughter, I want to kiss that prophet
Or otherwise he will be dead

The night of the seven veils - she wants to seduce him
The night of the seven veils - she wants to confuse him
The night of the seven veils - he just let her feel his hate
The night of the seven veils - and so she wants his head onto a plate

Her dances were bewitching, she danced the seven veils
She was so passionate and pure
The guests and her fahter they cheere more and more
Her father promised her for sure

"Ask me for anything, all that you want, and I will give it to you"

"I love John the Baptist, but he won´t look at me
He just found words of disdain
All that I will ask for the head of John my lover
This is the pleasure for my pain"

The night of the seven veils...
Král Herodes pořádal banket pro všechny své nejvyšší muže
Oni jedli a pili a byli potěšeni
Zavolal svou dceru, kterou miloval pro její krásu
"Tancuj pro mne na této oslavě"

"Přej si cokoli a já ti to splním"

Mile se na něj smála a říkala si pro sebe
Tohoto dne budeš litovat
Už více nejsem tvou dcerou, já chci políbit tohohle proroka
Nebo jinak bude mrtev

Noc sedmi závojů - chtěla ho svést
Noc sedmi závojů - chtěla mu poplést hlavu
Noc sedmi závojů - nechal ji jen cítit jeho nenávist
Noc sedmi závojů - a tak ona chtěla jeho hlavu na podnose

Její tanec byl uhrančivý, tančila sedm závojů
Byla tak vášnivá a čistá
Hosté i její otec byli stále více rozjařeni
Otec jí slíbil vše, co chtěla

"Přej si cokoli a já ti to splním"

"Miluji Jana Křtitele, ale on se na mne nechce dívat
Má pro mne jen slova pohrdání
Vše co chci je hlava mého milého
To jediné utěší mou bolest"

Noc sedmi závojů - chtěla ho svést
Noc sedmi závojů - chtěla mu poplést hlavu
Noc sedmi závojů - nechal ji jen cítit jeho nenávist
Noc sedmi závojů - a tak ona chtěla jeho hlavu na podnose
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy