Texty písní Sunshine Velvet Suicide Velvet Suicide

Velvet Suicide

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Your tears on my pillow, velvet suicide
looks like a diamond, looks like a shadow
tears of a happiness, I miss you every night
pick up the telephone, stop silly words
destroy myself again

I sit on the floor, self-satisfied
like a wild animal, velvet suicide
you are close to me, you’re inside of me
satellite of love, yeah
come on, destroy myself again

I just sit on the floor, velvet suicide
stars shine everywhere, velvet suicide
something is broken, I guess
can I fix it or was it my mind

You are close to me, velvet suicide
you are inside of me, velvet suicide
satellite of love
yeah, come on, come on, come on, come on

velvet suicide

Hey sweety, you shlould be close to me
Tvoje slzy na mém polštáři, sametová sebevražda
Vypadají jako diamanty, jako stín
Slzy štěstí, chybíš mi každou noc
Zvedám telefon, stop hloupím slovům
Znovu se zničit

Sedím na podlaze, samolibý
Jako divoké zvíře, sametová sebevražda
Jsi blízko mě, jsi ve mně
Satelit lásky,
Pojď, znovu se zničit

Jen sedím na podlaze, sametová sebevražda
Hvězdy svítí všude, sametová sebevražda
Něco je špatně, hádám
Můžu to opravit, nebo to byla moje mysl

Jsi blízko, sametová sebevražda
Jsi ve mně, sametová sebevražda
Satelit lásky
Pojď, pojď, pojď,

Sametová sebevražda

Zlato, měla bys být blízko mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy