Texty písní Susan Boyle Autumn leaves

Autumn leaves

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Autumn leaves under frozen souls
Hungry hands turning soft and old
My hero crien as we stood out there in the cold
Like these autumn leaves I don’t have nothing to hold

Handsome smile, wearing handsome shoes
Too young to say, though I swear he knew
And i hear him singing while he sits there in his chair
While these autumn leaves float around everywhere


And I look at you, and I see me
Making noise so restlessly
But now it’s quiet and I can hear you sing
'My little fish don’t cry, my little fish don’t cry’

Autumn leaves have faded now
That smile I've lost, well I’ve found somehow
Because you still live on in my father’s eyes
These autumn leaves, all these autumn leaves, all these Autumn leaves are yours tonight

mmmmmmm….
Podzimní listí pod zmrzlými dušemi
Měkké, staré a křehké dlaně se obracejí
Můj hrdina pláče, jak jsme stáli venku v té zimě
Jako toto podzimní listí nemám co držet

Má krásný úsměv, krásné boty
Příliš mladý aby řekl, ač jsem přísahala že ví
Slyším ho zpívat mezitím sedí tam na té židli
Mezitím co toto podzimní listí poletuje okolo

A tak se dívám na tebe, a taky vidím sebe
Tak netrpělivě dělajíc zvuk
Ale teď je ticho a já tě slyším zpívat
' Má malá rybko neplač, má malá rybko neplač'

Podzimní listí již ztratilo barvu
Jako já ztratila úsměv, který jsem jednou našla
Protože stále žiješ v očích mého táty
Toto podzimní listí, všechno toto podzimní listí, všechno toto podzimní listí je dnes večer tvé

mmmmmmmmmm....

Interpret

  • Interpret Susan Boyle Susan Boyle je…
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy