Texty písní Susperia Cut From Stone Brother

Brother

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

They said you knew how to kill and how to maim
They lied, you tried, bend the truth, they won't allow mistakes

You're alive and doing good
Just as long as you can hunt
You will be like this forever
You're never coming home

They said you would get the best of everything
They lied, you tried, every day they laughed at you
Death, my brother, I told him never to go there
Remorse, my bother, they had him taken on his way to war

War- he's taken ill
War- and then some more
War- it's everyday
War- it's everywhere

Still alive and feeling well, wont you come and join us
We will be here for a while, our time is all we've got

We're alive and feeling well, do we wanna change this
What the hell is going on, do we deserve the pain

So they said you will defend your country in every way
But they lied, and they tried to hold you into their pride

Hate, my brother its waiting for a no good cause
Belive, my brother, one day you will come back home from war

War- he still exists
War- he's nothing more
War- he's had enough
War- can take no more

We're alive and feeling well, do we wanna change this
What the hell is going on, do we deserve the pain

Dead, my brother, I told him never to go there
Sorrow, they took him away, please make me understand
Řekli, že víš jak zabít a jak mrzačit
Lhali, snažil ses, pokřivit pravdu, oni nedovolí omyl

Jsi živí a děláš dobře
Stejně tak dlouho je tě možné lovit
Bude to tak navždy
Nikdy se nevrátíš domů

Řekli, že jsi nejlepší ze všech
Lhali, snažil ses, každý den se ti smáli
Smrt, můj bratře, já mu řekl aby tam nechodil
Lítost, můj bratře, oni ho vzali po cestě do války

Válka - ona vzala nemocné
Válka - a pak některé další
Válka - je každý den
Válka - je všude

Stále naživu a zdraví, zvyklý přijít a připojit se k nám
Chceme zde být nachvíli, náš čas je všechno co máme

Jsme naživu a cítíme se dobře, chceme to změnit
Co se sakra děje, zasloužíme si bolest

Tak řekli, budete chránit zemi ve všech směrech
Ale oni lhali a snažili se v nás držet jejich hrdost

Nenávist, můj bratře čeká pro nic dobrého
Věř, můj bratře, jednou se vrátíš z války domů

Válka - ona stále existuje
Válka - ona není nic víc
Válka - ona nemá dost
Válka - nemůže už vzít víc

Jsme naživu a cítíme se dobře, chceme to změnit
Co se sakra děje, zasloužíme si bolest

Mrtvý, můj bratře, já mu řekl ať tam nechodí
Zármutek, oni ho vzali pryč, prosím pochopte mě!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy