Texty písní System of a down Steal This Album! Thetawaves

Thetawaves

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›The unsettled mind is at times an ally,
Leaving the senses to fend for them selves,
The senses collect undeniable data,
About beta carotine and theta waves,
The unsettled mind is at times an ally,
Leaving the senses to fend for them selves,
Then, the senses wanted the sky,

All rise, I fall,
Time feels like a midnight ride,
Finality waits outside,
Weeping in perplexity’s arms,
Curessing our smiles inside,

The national debt is at times an ally,
Leaving the senses to fend for them selves,
The senses collect undeniable data,
About high pulse weapons and microwaves,
The national debt is at times an ally,
Leaving the senses to fend for them selves,
Then, the people found out the lie,

All rise, I fall,
Now I rise, and then fall,
Time feels like a midnight ride,
Finality waits outside,
Weeping in perplexity’s arms,
Curessing our smiles inside,

Wanting to get you high,
Wanting to touch the sky,

All rise, I fall,
Now I rise, and then fall,
Time feels like a midnight ride,
Finality waits outside,
Weeping in perplexity’s arms,
Curessing our smiles inside.
Vlna théta (théta - řecké písmeno)

Neurovnaná paměť je někdy spojencem,
Opouštějící tě rozum se o sebe postará sám,
Paměť v sobě nosí nesporně dat,
O beta karotenu a théta vlnách,
Neurovnaná paměť je někdy spojencem,
Opouštějící tě rozum se o sebe postará sám,
Pak, smysly hledají nebe,

Ze všech svahů padám,
Časem se cítím jak na půlnoční jízdě,
Konečná čeká vně,
Pláč ve výhodě nepřátel,
Léčí naše úsměvy,

Státní dluh je někdy spojencem,
Opouštějící tě rozum se o sebe postará sám,
Paměť v sobě nosí nesporně dat,
O vysokém pulsu zbraní a mikrovlnných trub,
Státní dluh je někdy spojencem,
Opouštějící tě rozum se o sebe postará sám,
Potom, lidi zjistí lež,

Ze všech svahů padám,
Hned se zvednu, a pak padám,
Časem se cítím jak na půlnoční jízdě,
Konečná čeká vně,
Pláč ve výhodě nepřátel,
Léčí naše úsměvy,

Potřeba dostat tě vysoko,
Potřeba dotknout se oblohy,

Ze všech svahů padám,
Hned se zvednu, a pak padám,
Časem se cítím jak na půlnoční jízdě,
Konečná čeká vně,
Pláč ve výhodě nepřátel,
Léčí naše úsměvy.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy