Texty písní T.A.T.u 200 Km/H In The Wrong Lane Clowns (Can you see me now?)

Clowns (Can you see me now?)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Can you see me now?
Can you see me now?

All this weeping in the air
Who can tell where it will fall?
Through floating forests in the air
'Cross the rolling open sea

Blow a kiss, I run through air
Leave the past, find nowhere
Floating forests in the air
Clowns all around you

Clowns that only let you know
Where you let your senses go
Clowns all around you
It's a cross I need to bear

All this black and cruel despair
This is an emergency
Don't you hide your eyes from me
Open them and see me now

Can you see me now?
Can you see me now?

Can you see?
Can you see?
See me here in the air
Not holding on to anywhere
But holding on so beware
I have secrets I won't share

See me here pushing you
If I then deny I do
Contemplate or wish away
If I ask you not to stay

Clowns that only let you know
Where you let your senses go
Clowns all around you
It's a cross I need to bear

All this black and cruel despair
This is an emergency
Don't you hide your eyes from me
Open them and see me now
Teď mě vidíš?
Teď mě vidíš?

Všechen tenhle pláč ve vzduchu
Kdo může říct, kde to selže?
Skrz plovoucí lesy ve vzduchu
Napříč kolébajícím se otevřeným mořem

Poslat pusu, běžím vzduchem
Opouštím minulost, hledám prázdnotu
Plovoucí lesy ve vzduchu
Klauni všude kolem tebe

Klauni, kteří tě jen informují
Kde máš nechat své smysly jít
Klauni všude kolem tebe
To je kříž, který musím nést

Celé tohle černé a kruté zoufalství
Tohle je stav nouze
Neodvracej ode mne své oči
Otevři je a teď se na mně podívej

Teď mě vidíš?
Teď mě vidíš?

Vidíš?
Vidíš?
Vidíš mě tady ve vzduchu
Ničím nedržená
Ale držím se tak opatrně
Mám tajemství, o která se nemůžu podělit

Vidíš mě tady, jak tě tlačím
Pokud pak odmítnu, odmítnu
Přemýšlet nebo zahnat
Když tě požádám, aby ses nezdržoval

Klauni, kteří tě jen informují
Kde máš nechat své smysly jít
Klauni všude kolem tebe
To je kříž, který musím nést

Celé tohle černé a kruté zoufalství
Tohle je stav nouze
Neodvracej ode mne své oči
Otevři je a teď se na mně podívej
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy