Texty písní T.A.T.u Dangerous And Moving Sacrifice

Sacrifice

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Can you tell me, softly
How you’ll always haunt me
Can you help me
Hold me
Come to me now, slowly

You caress me, smoothly
Calm my fears and soothe me
Move your hands across me
Take my worries from me

I will sacrifice
I will sacrifice
All I have in life
To clear my conscience
I will sacrifice
I will sacrifice
All I have in life
sacrifice
Sacrifice

Can you feel me, solely
Deeper still and wholly
With your understanding
And your arms around me

Can you help me
Hold me
Whisper to me, softly
Move your hands across me
Take my worries from me

Refrén

I will sac-ri-fice

Refrén
Můžeš mi říct, lehce
Jak mě pořád pronásleduješ
Můžeš mi pomoci
Zadržet mě
Pojď ke mě teď, pomalu

Objímáš mě, klidně
Zklidňuješ mé obavy a chlácholíš mě
Dáváš své ruce okolo mě
Bereš mi mé starosti

Obětuji
Obětuji
Vše co v životě mám
Abych pročistila své svědomí
Obětuji
Obětuji
Vše co v životě mám
Oběť
Oběť

Cítíš mě, pouze
Hlouběji, stále a zcela
Se svou myslí
A rukama kolem mě

Můžeš mi pomoci
Zadržet mě
Šeptej mi, něžně
Dáváš své ruce okolo mě
Bereš mi mé starosti

Refrén

Obětuji

Refrén
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy