Texty písní T.I. No Mercy Get back up

Get back up

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm only human dawg
I'm only human dawg
I'm only human dawg

[Chris Brown]
Can you forgive me
It's an SOS to let me be me

[T.I]
Ay, ay, ay listen to me
And when they push you down,
You got to get back up
And when they push you down,
You got to get back up

[T.I]
Push the dirt off your jersey than go for the cup
Or the trophy or the ring, champion no matter what
Cause when you got the belt and the ring
People with ya poppin bottles, taking pictures look around
As soon as you fall down all the haters pass a judgement
Surprise, i'm here to show that I'ma rise above this

Ay, what it is World
Yeah it's me again, back before you, at your mercy
Don't bend your knee again, no running from the truth
As much as we pretend, that it aint what it is, than it hits CNN
Apologies to my fans and my closest friends, (I'm sorry)
For letting you down, I wont take you down this road again
Most of you now saying whatever, here we go again
Blogs, radio, and television all going in
I laugh to keep from crying through all of the embarrasment
I gotta say you f-cking haters is hilarious
How dare you sit right there and act as if you holier than thou
Point your finger now with me looking down
Same clown that was twitpic'ing at my wedding
On the same twitter page disrespecting
Wait a second (hold up)
Never mind my imperfections this is fact, remember that
No mistakes too great to recover and bounce back

[Chris Brown]
And when they push you down, you got to get back up
And when they push you down, you got to get back up

[T.I]
Push the dirt off your jersey than go for the cup
Or the trophy or the ring, champion no matter what
Cause when you got the belt and the ring
People with ya poppin bottles, taking pictures look around
As soon as you fall down all the haters pass a judgement
Surprise, i'm here to show that I'ma rise above this

[T.I]
I admit, yeah, I done some dumb sh-t,
Disappointed everybody I know
Try not to hold that against me though

My road to redemption has no GPS
So guess the time must be invested for this to be manifested
Yes it's hard living life in the spotlight
Trying to dodge the haters same time as the cop light
The bible say "let he without sin cast the stone first" (stone first)
The sinner or the one who judged him, who was wrong first?
Yeah he go to work, never done no drugs or to be fair
He just drink his liquor, touch his kids, beat his wife instead
Difference is, my shortcomings hit the media
Thanks to TMZ, the AJC and Wikipedia
See the stairway to heaven while stepping down Jacob's ladder
My good outweigh the bad, God, aint that what really matters, nope
A matter of fact I'm wrong but after that the good i've done in your hood
Should it overshadow that?
Got the World laughing at me for the moment
But it gonna be your turn 'fore it's over with
Even if you so legit that you get a house with a dog and a picket fence
The people with you then but when they turn on you remember this

[Chorus]
Push the dirt off your jersey than go for the cup
Or the trophy or the ring, champion no matter what
Cause when you got the belt and the ring
People with ya poppin bottles, taking pictures look around
As soon as you fall down all the haters pass a judgement
Surprise, i'm here to show that I'ma rise above this

[Chris Brown]
Hello, out there
Can you hear me
Can you hear me
Ah, ah, ah, ah
Can you (hear you)
Hello, out there,
Can you hear me
You gotta get you
You gotta gotta believe in me
Hey

[T.I]
I accept full responsibilty for the all the wrong I've done
If y'all thought I were perfect
I apologise for being human man
But never again partner
You can put my life on that

[Chorus]
Push the dirt off your jersey than go for the cup
Or the trophy or the ring, champion no matter what
Cause when you got the belt and the ring
People with ya poppin bottles, taking pictures look around
As soon as you fall down all the haters pass a judgement
Surprise, i'm here to show that I'ma rise above this

And you can love me, or you can leave me
Before you judge me, just let me be me
And you can love me or either leave me
Before you judge me, see life aint easy
Jsem jenom člověk kámo
Jsem jenom člověk kámo
Jsem jenom člověk kámo

[Chris Brown]
Můžeš mi odpustit
Je to SOS nech mě být já

[T.I]
Ay, ay, ay poslouchej mě
A když se tlačí vás dolů,
Musíš se dostat zpátky nahoru
A když se tlačí vás dolů,
Musíš se dostat zpátky nahoru

[T.I]
Push nečistot z vašeho dres, než jít na pohár
Nebo trofej nebo kroužek, bez ohledu na to, co mistr
Protože když máš pás a prsten
Lidé s tebou poppin lahví, fotografování rozhlédnout
Jakmile spadnete dolů všechny haters projít rozsudek
Překvapení, já jsem tady ukázat, že vzestup jsem nad touto

Ay, co to je svět
Jo, to jsem já zase zpátky před vámi, na vaše slitování
Neohýbejte kolena znovu, ne utíkat od pravdy
Tak, jak bychom předstírat, že to není to, co to je, než to udeří CNN
Omlouvám se mým fanouškům a mých nejbližších přátel, (Omlouvám se)
Pro umožňujíce vám dolů, jsem zvyklý vás touto cestou znovu
Většina z vás teď říkat cokoliv, je to tady zase
Blogy, rozhlas a televizi vše děje v
Zasmála jsem se, aby z pláče přes všechny rozpaky
Musím říct, že f-cking nenávidí, je k popukání
Jak se opovažuješ tady sedět a jednat, jako byste svatější než ty
Prstem teď se mnou dívá se dolů
Stejný šašek, který byl na mé svatbě twitpic'ing
Na stejné stránce cvrlikat nerespektování
Počkejte sekundu (vydržet)
Nevadí mi nedokonalost je to fakt, pamatujte, že
Žádné chyby příliš velký zotavit se a odrazit se zpět

[Chris Brown]
A když se tlačí vás dolů, musíš se dostat zpátky nahoru
A když se tlačí vás dolů, musíš se dostat zpátky nahoru

[T.I]
Push nečistot z vašeho dres, než jít na pohár
Nebo trofej nebo kroužek, bez ohledu na to, co mistr
Protože když máš pás a prsten
Lidé s tebou poppin lahví, fotografování rozhlédnout
Jakmile spadnete dolů všechny haters projít rozsudek
Překvapení, já jsem tady ukázat, že vzestup jsem nad touto

[T.I]
Přiznávám, jo, jsem udělal nějaké hloupý sh-t,
Zklamaný všichni, koho znám
Snažte se myslet si, že když proti mně

Moje cesta k vykoupení nemá GPS
Takže myslím čas musí být investovány na to, aby se projevila
Ano, je to těžké žít život v záři reflektorů
Snažit se vyhnout nenávidící stejnou dobu jako policista světlo
Bible říká, "nechal se bez hříchu obsazení kámen první" (kámen první)
Hříšníka, nebo ten, kdo ho soudil, kdo se mýlil první?
Jo, on chodí do práce, nikdy nedělal žádné léky ani za spravedlivý
On jen pít jeho likér, dotek jeho děti, svou ženu bil místo
Rozdíl je, mé nedostatky hit média
Díky TMZ, AJC a Wikipedia
Podívejte se na schody do nebe, zatímco odstoupil Jákobův žebřík
Můj dobrý převáží špatné, Bůh, není to to, co je skutečně důležité, ani náhodou
Ve skutečnosti se mýlím, ale po tom dobře jsem udělal v kapuci
Pokud by se zastínit, že?
Mám světa smál se na mě na chvíli
Ale to bude řada na vás 'popředí je to za sebou
Dokonce i když si tak důvěryhodně, že dostanete dům se psem a plotem
Lidé s vámi pak, ale když se obrátí na vás pamatují

[Chorus]
Push nečistot z vašeho dres, než jít na pohár
Nebo trofej nebo kroužek, bez ohledu na to, co mistr
Protože když máš pás a prsten
Lidé s tebou poppin lahví, fotografování rozhlédnout
Jakmile spadnete dolů všechny haters projít rozsudek
Překvapení, já jsem tady ukázat, že vzestup jsem nad touto

[Chris Brown]
Dobrý den, tam venku
Slyšíš mě
Slyšíš mě
Ah, ah, ah, ah
Můžete (slyšet)
Dobrý den, tam,
Slyšíš mě
Musíš si
Musíš musíš mi věřit
Hej

[T.I]
Souhlasím plné odpovědnosti za všechny špatné jsem udělal
Pokud se vám všem, že jsem byla perfektní
Omlouvám se za to, že lidský muž
Ale nikdy partnera
Si můžete dát svůj život v tomto

[Chorus]
Push nečistot z vašeho dres, než jít na pohár
Nebo trofej nebo kroužek, bez ohledu na to, co mistr
Protože když máš pás a prsten
Lidé s tebou poppin lahví, fotografování rozhlédnout
Jakmile spadnete dolů všechny haters projít rozsudek
Překvapení, já jsem tady ukázat, že vzestup jsem nad touto

A můžete mě miluješ, nebo si můžete nechat mě
Než začnete soudit mě, nech mě být já
A můžete mě milují, nebo nechat mě
Než začnete soudit mne, vidí život není snadné
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy