Texty písní T.I. Paper trail Dead and gone

Dead and gone

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Justin Timberlake:
Ohh I've been travelin on this road too long (too long)
Just trying to find my way back home (back home)
The old me is dead and gone, dead and gone
Ohh I've been travelin on this road too long (too long)
Just trying to find my way back home (back home)
The old me is dead and gone, dead and gone

T.I.:
Ever had one of dem days you wish woulda stayed home
Run into a group of niggas who getting they hate on
You walk by they get wrong you reply then shit get blown
Way outta proportion way past discussion
Just you against them, pick one then rush em
Figure you get jumped here thats next
They don't wanna stop there now they bustin
Now you gushin, ambulance rushin you to the hospital
with a bad concussion
Plus ya hit 4 times bullet hit ya spine paralyzed waist down
now ya wheel chair bound
Never mind that now you lucky to be alive,
Just think it all started you fussin with 3 guys
Nigga ya pride in the way but ya pride is the way
You could fuck around get shot die any day
Nigroes die every day, all over bull , dope, money
Dice game, ordinary hood shit
Could this be cuz of hip hop music?
Or did the ones with the good sense not use it?
Usually nigroes don't know what to do
When their back against the wall so they just start shootin
For red or for blue or for blow I guess,
From Bankhead or from your projects
No more stress, now I'm straight, now I get it now I take
Time to think, before I make mistakes just for my family's sake
That part of me left yesterday the heart of me is strong today
No regrets I'm blessed to say the old me dead and gone away

Justin Timberlake:
Ohh I've been travelin on this road too long (too long)
Just trying to find my way back home (back home)
The old me is dead and gone, dead and gone
Ohh I've been travelin on this road too long (too long)
Just trying to find my way back home (back home)
The old me is dead and gone, dead and gone

I turn my head to the east I dont see nobody by my side
I turn my head to the west still nobody in sight
So I turn my head to the north, swallow that pill that they call pride
That old me is dead and gone, but the new me will be alright
I turn my head to the east I dont see nobody by my side
I turn my head to the west still nobody in sight
So I turn my head to the north, swallow that pill that they call pride
That old me is dead and gone, but the new me will be alright

Ohh I've been travelin on this road too long (too long)
Just trying to find my way back home (back home)
The old me is dead and gone, dead and gone
Ohh I've been travelin on this road too long (too long)
Just trying to find my way back home (back home)
The old me is dead and gone, dead and gone
Justin Timberlake:
Ohh jsem Travelin na této silnici příliš dlouho (příliš dlouhý)
Jen se snažím najít cestu zpět domů (doma)
Starý mi je mrtvý a pryč, mrtví a pryč
Ohh jsem Travelin na této silnici příliš dlouho (příliš dlouhý)
Jen se snažím najít cestu zpět domů (doma)
Starý mi je mrtvý a pryč, mrtví a pryč

T.I.:
Kdy měl jeden z dem dní chcete woulda zůstal doma
Běžet do skupiny niggas, kteří stále nenávidí na
Budete chodit od dostanou špatně jste odpověď pak hovno dostat foukané
Cesta ven podíl cestu kolem diskusi
Jen si proti nim, pak vybrat jeden spěch em
Obrázek vám skočil sem to je další
Oni nechtějí přestat tam teď Bustin
Nyní si gushin, ambulance rushin do nemocnice
s otřesem mozku špatný
Plus ya hit 4 krát kulka zasáhla páteř ya pasu dolů ochrnutý
Nyní tě invalidní vozík vázán
Nevadí, že teď jste šťastná, že je naživu,
Jen si myslím, že vše začalo vás fussin se 3 kluci
Nigga ya hrdost na cestě, ale zatím se pýcha je cesta
Dalo by se kurva asi dostat shot zemře každý den
Nigroes zemře každý den na celém býk, drogy, peníze
Hra s kostkami, běžné digestoře hovno
Mohl by to být cuz hudby hip hop?
Nebo jsi ty s dobrým smyslem ji použít?
Obvykle nigroes nevím, co dělat
Když jejich zády ke zdi, takže začněte střílení
Pro červenou nebo modrou, nebo vyhodit, myslím,
Od Bankhead nebo z vašich projektů
Žádné další stres, teď jsem rovně, teď jsem si to teď beru
Čas na přemýšlení, než jsem se dělají chyby, jen pro mé rodiny kvůli
Ta část mě opustil včera srdce mi je silná dnes
Nelituje Jsem požehnaný říct, staré mě mrtvé a pryč

Justin Timberlake:
Ohh jsem Travelin na této silnici příliš dlouho (příliš dlouhý)
Jen se snažím najít cestu zpět domů (doma)
Starý mi je mrtvý a pryč, mrtví a pryč
Ohh jsem Travelin na této silnici příliš dlouho (příliš dlouhý)
Jen se snažím najít cestu zpět domů (doma)
Starý mi je mrtvý a pryč, mrtví a pryč

Otočím hlavu na východ I dont vidět nikdo po mém boku
Otočím hlavu na západ ještě nikdo v nedohlednu
Tak jsem se otočit hlavu na sever, spolknout, že pilulka, že oni volají hrdost
Ten starý mi je mrtvá a pryč, ale nové mi bude v pořádku
Otočím hlavu na východ I dont vidět nikdo po mém boku
Otočím hlavu na západ ještě nikdo v nedohlednu
Tak jsem se otočit hlavu na sever, spolknout, že pilulka, že oni volají hrdost
Ten starý mi je mrtvá a pryč, ale nové mi bude v pořádku

Ohh jsem Travelin na této silnici příliš dlouho (příliš dlouhý)
Jen se snažím najít cestu zpět domů (doma)
Starý mi je mrtvý a pryč, mrtví a pryč
Ohh jsem Travelin na této silnici příliš dlouho (příliš dlouhý)
Jen se snažím najít cestu zpět domů (doma)
Starý mi je mrtvý a pryč, mrtví a pryč
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy