Texty písní T.I. Paper trail Live Your Life(feat. Rihanna)

Live Your Life(feat. Rihanna)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Rihanna:]
You're gonna be a shining star, with fancy clothes, fancy car-ars.
And then you'll see, you're gonna go far.
Cause everyone knows, just who you are-are.
So live your life, ay ay ay.
You steady chasing that paper.
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Ain't got no time for no haters.
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
No telling where it'll take you.
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Cause I'm a paper chaser.
Just living my life (ay), my life (oh), my life (ay), my life (oh)
Just living my life (ay), my life (oh), my life (ay), my life (oh)

[T.I.:]
Never mind what haters say, ignore them 'til they fade away.
Amazing they ungrateful for after all the games I gave away.
Safe to say I paved the way, for you cats to get paid today.
You still be wasting days away, nah had I never saved the day.
Consider them my protégé, homage I think they should pay.
Instead of being gracious, they violate in a major way.
I never been a hater still I love them, In a crazy way.
Some say they sold the yay and no they couldn't even work on Labor day.
It ain't that black and white, it has an area that's shaded grey.
I'm Westside anyway, even if I left today and stayed away.
Some move away to make a way not move away cause they afraid.
I brought back to the hood and all you ever did was take away.
I pray for patience but they make me wanna melt their face away.
Like I once made them spray, now I could make them plead their case away.
Been thuggin' all my life, can't say I don't deserve to take a break.
If you ever see me catch a case, and watch my future fade away.

[Rihanna:]
You're gonna be a shining star, with fancy clothes, fancy car-ars.
And then you'll see, you're gonna go far.
Cause everyone knows, who you are-are.
So live your life, ay ay ay.
You steady chasing that paper.
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Ain't got no time for no haters
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
No telling where it'll take you.
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Cause I'm a paper chaser.
Just living my life.

[T.I.:]
I'm the opposite of moderate, immaculately polished with the spirit of a hustler and the swagger of a college kid.
Allergic to the counterfeit, impartial to the politics.
Articulate but still would grab a nigga by the collar quick.
Whoever having problems with, their record sales just holla tip.
If that don't work and all else fails, then turn around and follow tip.
I got love for the game but ay I'm not in love with all of it.
I do without the fame and the rappers nowadays are comedy.
The hootin' and the hollerin', back and forth with the arguing.
Where you from, who you know, what you make and what kind of car you in.
Seems as though you lost sight of what's important with the positive.
And checks until your bank account and you up out of poverty.
Your values is a disarrayed, prioritizing horribly.
Unhappy with the riches cause your piss poor morally.
Ignoring all prior advice and fore warning.
And we mighty full of ourselves all of a sudden aren't we?

[Rihanna:]
You're gonna be a shining star, with fancy clothes, fancy car-ars.
And then you'll see, you're gonna go far.
Cause everyone knows, who you are-are.
So live your life, ay ay ay.
You steady chasing that paper.
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Ain't got no time for no haters
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
No telling where it'll take you.
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Cause I'm a paper chaser.
Just living my life (ay), my life (oh), my life (ay), my life (oh)
Just living my life (ay), my life (oh), my life (ay), my life (oh)

So live your life.
[Rihanna:]
Budeš zářivou hvězdou, s módní oblečení, luxusní auto-ars.
A pak uvidíš, jsi tak daleko.
Protože každý ví, právě kdo jsi-jsou.
Tak žij svůj život, ay ay ay.
Jste stále pronásleduje, papír.
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Není tu žádný čas na žádné nenávidí.
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Těžko říct, kde to bude trvat.
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Protože jsem papír pronásledovatel.
Prostě žijí svůj život (ay), můj život (oh), můj život (ay), můj život (oh)
Prostě žijí svůj život (ay), můj život (oh), můj život (ay), můj život (oh)

[T.I.:]
Nevadí to, co říkají haters, ignorovat 'til, že se ztrácejí.
Úžasné jsou nevděční za po všech hrách jsem dal pryč.
Bezpečné říci, že jsem vydláždil cestu pro tvoje kočky a dostanu zaplaceno dnes.
Pořád se plýtvá dní pryč, nah jsem nikdy zachránil den.
Vezměme jim své chráněnce, hold si myslím, že by měl platit.
Místo toho, aby milostivý, porušují v hlavním způsobem.
Nikdy jsem byl nenávistník stále miluji je, v šílené způsobem.
Někteří říkají, že prodané yay, a ne oni nemohli dokonce pracovat na den práce.
To neznamená, že černá a bílá, to oblast, která je zabalená šedá.
Jsem Westside tak jako tak, i když jsem odešel dnes a zůstal daleko.
Některé odklidit, aby způsobem, který není odklon protože se bojím.
Přinesl jsem zpět na kapotu a vše, co kdy udělal, bylo odnést.
Modlím se za trpělivost, ale oni mě chtějí rozpustit svou tvář pryč.
Stejně jako jsem kdysi dělal jim sprej, teď jsem mohl dělat jim hájit jejich případ pryč.
Byla thuggin 'celý svůj život, nemůže říct, že jsem si nezaslouží přestávku.
Pokud jste někdy mě chytit případě, hodinky a můj budoucí slábnout.

[Rihanna:]
Budeš zářivou hvězdou, s módní oblečení, luxusní auto-ars.
A pak uvidíš, jsi tak daleko.
Protože každý ví, kdo jste-se.
Tak žij svůj život, ay ay ay.
Jste stále pronásleduje, papír.
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Není tu žádný čas na žádné haters
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Těžko říct, kde to bude trvat.
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Protože jsem papír pronásledovatel.
Prostě žijí svůj život.

[T.I.:]
Já jsem pravý opak toho, mírná, leštěná bezchybně v souladu s duchem a podvodník naparování vysoké školy dítě.
Alergické na padělky, nestranné k politice.
Artikulovat, ale přesto by se chytit za límec nigga rychle.
Ten, kdo mají problémy s jejich rekordní prodeje jen holla tip.
Pokud to nefunguje, a všechno ostatní selže, pak se otočím a následná tip.
Mám lásku pro hru, ale ay nejsem v lásce se všemi z toho.
Já bez slávy a rappeři dnes jsou komedie.
Hootin 'a hollerin', tam a zpátky se dohadovat.
Odkud jsi, kdo víte, co budete dělat a jaké auto vám palce
Zdá se, jako kdyby vás pustila ze zřetele, co je důležité, s pozitivní.
A kontrol, dokud váš bankovní účet a můžete se z chudoby.
Vaše hodnot je chaosem, stanovení priorit příšerně.
Spokojeni s bohatstvím způsobit piss špatné morálně.
Ignorování všechny předchozí rady a přední varování.
A my mocné plný sebe najednou ne?

[Rihanna:]
Budeš zářivou hvězdou, s módní oblečení, luxusní auto-ars.
A pak uvidíš, jsi tak daleko.
Protože každý ví, kdo jste-se.
Tak žij svůj život, ay ay ay.
Jste stále pronásleduje, papír.
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Není tu žádný čas na žádné haters
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Těžko říct, kde to bude trvat.
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Protože jsem papír pronásledovatel.
Prostě žijí svůj život (ay), můj život (oh), můj život (ay), můj život (oh)
Prostě žijí svůj život (ay), můj život (oh), můj život (ay), můj život (oh)

Tak žij svůj život.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy