Texty písní T.I. Paper trail Slide Show(feat. John Legend)

Slide Show(feat. John Legend)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Verse One: T.I.]
When I think about all my time and all my struggle
Through all my grinding and all my troubles
Man I came up from nothing, all I had was a hustle
with a blindfold trying to find pieces to the puzzle no muzzle
I tell it like it is, that's that
Right or wrong I'ma call it like I see it don't forget
That impossible is nothing your environments irrelavant
just don't let your emotions overpower your intelligence
Refuse to give up, your mistakes don't define you
they don't dictate where your headed they remind you
The Time keep ticking let your mind keep clicking
Never stop thinking be aware of your positions
Be aware of the collisions and the potholes sitting
on the road that you travel on your life long mission
just listen every day is like a snapshot taken
if you live you can learn to be patient

[Hook: John Legend]
Cuz life is like a slideshow
all the places that I go
and I the things that I know
through all the highs and low
Cuz life is like a slideshow
All things that I've seen
and all the things that I've dreamed
you can't take away from me
cuz life is like a slideshow

[Verse Two: T.I.]
As I look back at a fly young cat
who could rap with a dream look where I took that
Beginning on Bankhead then it spread out
vision in my head all I had to was get it out
when I walked out of my house and looked at my street
All I seen was opportunity that led me to truency
I ain't really have a role model to infleunce me
Uncle Quinn in prison they say next it's going be you in it
As I juvenile caught cases so fluently
Look at my life and learn from it don't do it
if I only knew back then what I know now
how much better life would of been if I'da slowed down
Maybe I'da been Kanye instead of seeing Gunplay
But God got a plan, I'll understand one day
But one day of life, like a snapshot taken
Just believe you can make it have faith be patient

[Hook]

[Legend singing]
Ohhhh, ohhh, ohhhhhh~!
Looking back on my lifetime
see the slides go by, sometimes I wonder why
looking back on where I've been
I remember when
do you remember then
[Verse One: T.I.]
Když přemýšlím o všechen svůj čas a všechny mé zápas
Přes všechny mé broušení a všechny moje problémy
Muž, kterého jsem přišel z ničeho, vše, co jsem měl, byl ruch
se zavázanýma očima se snaží najít kousky do skládačky bez tlamy
Říkám, jak to je, že je to
Správné nebo špatné jsem to jako výzvu já to vidím, nezapomeňte
Že nemožné není nic vaše prostředí irrelavant
prostě nenechá vaše emoce přemoci vaše inteligence
Odmítají vzdát, si chyby nedefinují vás
nebudou diktovat, kde se vaše čele se vám připomenout
Čas běží udržet nechat svou mysl klikejte
Nikdy přestat myslet být vědomi své pozice
Buďte si vědomi kolizí a výmoly zasedání
na silnici, které budete cestovat na svůj celoživotní poslání
jen poslouchat každý den je jako vzít snímek
Pokud žijete se můžete naučit být trpělivý

[Hook: John Legend]
Protože život je jako slideshow
všechna místa, které jsem jít
a já jsem věci, které vím,
přes všechny výšky a nízké
Protože život je jako slideshow
Všechny věci, které jsem viděl
a všechny věci, které jsem snil
nemůžete vzít pryč ode mě
cuz život je jako slideshow

[Verse Dvě: T.I.]
Když se dívám zpátky na mouchu mladou kočku
, kteří by mohli hovořit s snem podívejte se, kde jsem se, že
Začátek na Bankhead pak se rozšířil
vidění v mé hlavě všechno, co jsem musel, bylo dostat ho ven
Když jsem vyšel z mého domu a podíval se na mé ulici
Všechno, co jsem viděl, byla příležitost, které mě vedly k truency
Já nejsem opravdu vzorem pro mě infleunce
Strýc Quinn ve vězení říkají, že to bude příští bude vám v něm
Jak jsem chytil mladistvých případech tak plynule
Podívejte se na můj život a učit se z ní nedělají to
Kdybych jen věděl, že tenkrát, co vím teď
kolik by bylo lepší život by bylo, kdyby z I'da zpomalil
Možná I'da byl Kanye místo vidění Přestřelka
Ale Bůh má plán, budu rozumět jeden den
Ale jeden den v životě, jako snímek přijatých
Jen myslíte, že můžete dělat to mít víru být trpěliví

[Hook]

[Legenda zpěv]
Ohhhh, Ohhh, ohhhhhh ~!
Ohlédnutí za mého života
viz snímky jdou, někdy divím se, proč
ohlédnutí na tom, kde jsem byl
Pamatuji si, když
si uvědomíte, a poté
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy