Texty písní Tal Bachman Staring Down the Sun Aeroplane

Aeroplane

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I was wrong to keep you underneath my finger
I was wrong to try and change you like I did
Oh I was a fool, I was to blame
And I put myself to shame
Now you and your love can show me the way
(You gave me your heart and one last chance)

Now I, I feel like an aeroplane above the rain
And I, I wont make the same mistakes I used to make
It was love and evolution
It was tearing it us apart
I prayed for a solution and I found it in your heart
Now I, I feel like an aeroplane above the rain
I can fly,

It's true, I loved taking you for granted
I was deaf and numb and blind to who you were
Now I'm gonna show you and you're gonna see
Everything you mean to me
I am going to be there whenever you need
(I'll protect you, I'll respect you)

Now I, I feel like an aeroplane above the rain
And I, I won't make the same mistakes I used to make
It was just another emotion
It was running through my veins
But you gave me your devotion and something in me changed
Now I, I feel like an aeroplane above the rain
I can fly

(I'll protect you, I'll respect you)
Now I, I feel like an aeroplane above the rain
Yes and I, I wont' make the same mistakes I used to make
Oh I feel like aeroplane above the rain
Yes and I, I won't make the same mistakes I used to make

Some questions have no answers
Some answers have no truth
The Truth is my religion
And I seen the truth in you
And I, I feel like an aeroplane above the rain
I can fly
Mýlil jsem se, když jsem tě držel pod prstem
Mýlil jsem se, aby si se pokusila změnit jako já
Oh, já byl blázen, byl jsem na obviněn
A dal jsem sám sebe k hanbě
Teď mi ty a tvoje láska můžete ukázat cestu
(Dala jsi mi své srdce a jednu z posledních šancí)

Teď já se citím jako letadlo nad deštěm
A já, já nechci dělat stejné chyby,které jsem dělal
Byla to láska a evoluce
Bylo to roztržení nás od sebe
Modlil jsem se za řešení a našel jsem ho ve tvém srdci
Teď se cítím jako letadlo nad deštěm
Můžu letět,

Je to pravda, milování jsem bral za samozřejmost
Byl jsem hluchý a znecitlivělý a slepý k tomu kdo jsi
Teď ti ukážu, a uvidíš co všechno pro mě znamenáš
Hodlám tu být kdykoliv budeš potřebovat
(Budu tě chránit, budu tě respektovat)

Teď se cítím jako letadlo nad deštěm
A já,nechci dělat stejné chyby,které jsem dělal
Byla to jen další emoce
Byl to běh v mých žilách
Ale ty jsi mi dala svoji oddanost a něco se ve mně změnilo
Teď se cítím jako letadlo nad deštěm
Mohu létat

(Budu tě chránit, budu tě respektovat)
Teď se cítím jako letadlo nad deštěm
Ano a já,já nechci dělat stejné chyby,které jsem dělal
Oh, Cítím se jako déšť nad letadlem
A já,nechci dělat stejné chyby,které jsem dělal

Některé otázky nemají odpovědi
Některé odpovědi nemají pravdu
Pravda je moje náboženství
A já viděl pravdu v tobě
A já,se citím jako letadlo nad deštěm
Mohu létat
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy