Texty písní The Beatles Abbey Road Maxwell´s Silver Hammer

Maxwell´s Silver Hammer

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Joan was quizzical, studied pataphysical
Science in the home
Late nights all alone with a test-tube ohh oh oh oh
Maxwell Edison majoring in medicinem
Calls her on the phone
Can I take you out to the pictures, Joan?
But as she's getting ready to go
A knock comes on the door

Bang, bang, Maxwell's silver hammer
Came down on her head
Bang, bang, Maxwell's silver hammer
Made sure she was dead

Back in school again Maxwell plays the fool again
Teacher gets annoyed
Wishing to avoid an unpleasant scene
She tells Max to stay when the class has gone away
So he waits behind
Writing 50 times: I must not be sooh oh oh oh
But when she turns her back on the boy
He creeps up from behind

Bang, bang, Maxwell's silver hammer
Came down upon her head
Do do do do do
Bang, bang, Maxwell's silver hammer
Made sure that she was dead

P.C. Thirty-One said We caught a dirty one
Maxwell stands alone
Painting testimonial pictures ohh oh oh oh
Rose and Valerie screaming from the gallery
Say he must go free (Maxwell must go free)
The judge does not agree and he tells them so oh oh oh
But as the words are leaving his lips
A noise comes from behind

Bang, bang, Maxwell's silver hammer
Came down upon his head
Do do do do do
Bang, Bang, Maxwell's silver hammer
Made sure that he was dead
Wow wow wow oh!
Do do do do do

Silver hammer Max
Maxwellovo stříbrné kladívko
Joan byla zvídavá, doma studovala patafyzikální vědy
Minulou noc byla sama jen se zkumavkou
Oh oh, oh oh.
Maxwell Edison, obor medicína, jí volá na telefon
Můžu si tě vyfotit, Joan?
Ale jakmile byla připravena k odchodu, někdo zaklepal na dveře

Bum, bum, Maxwellovo stříbrné kladívko se jí zřítilo na hlavu
Bum, bum, Maxwellovo stříbrné kladívko se ujistilo, že je mrtvá

Znova zpátky do školy, Maxwell ze sebe už zase dělá šaška, učitelka se začíná zlobit
Přeje si vyhnout se nepříjemným scénám
Říká Maxwellovi, aby zůstal po škole
Tak tam vězí
Píše padesátkrát za sebou: Nesmím být takový
Ale když se k chlapci obrátí zády, on se připlíží zezadu

Bum, bum, Maxwellovo stříbrné kladívko se jí zřítilo na hlavu
Bum, bum, Maxwellovo stříbrné kladívko se ujistilo, že je mrtvá

31 členů tajné rady říká, chytili jsme špinavce
Maxwell zůstal sám
Kreslí posudkové obrázky oh, oh, oh, oh.
Rose a Valerie kříčí z chodby, tvrdí, že musí vyváznout bez trestu
Soudce nesouhlací a to jim taky řekne, oh, oh, oh
Ale jakmile mu ta slova vyklouznou ze rtů, zezadu se ozve hluk

Bum, bum, Maxwellovo stříbrné kladívko se mu zřítilo na hlavu
Bum, bum, Maxwellovo stříbrné kladívko se ujistilo, že je mrtvý
Muž stříbrného kladívka
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy