Texty písní The Beatles Imagine

Imagine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Imagine there's no heaven,
It's easy if you try,
No hell below us,
Above us only sky.
Imagine all the people,
Living for today.

Imagine there's no countries,
It isn't hard to do,
Nothing to kill or die for,
And no religion ,too.
Imagine all the people,
Living life in peace.

You may say I'm a dreamer,
But I'm not the only one,
I hope some day you'll join us
And the world will be as one.

Imagine no possessions,
I wonder if you can,
No need to greed or hunger
A brotherhood of men.
Imagine all the people
Sharing all the world.

You may say I'm a dreamer,
But I'm not the only one,
I hope some day you'll join us
And the world will live as one.
Představ si, že není žádné nebe
Je to snadné, když se snažíš
Žádné peklo pod námi
Nad námi jen obloha
Představ si všechny lidi
Žít jen pro dnešek

Představ si, že nejsou žádné země
Není to těžké udělat
Nic pro co zabít, pro co zemřít
A taky žádné náboženství
Představ si všechny lidi
Žít v míru

Možná řekneš, že jsem snílek
Ale to nejsem jediný
Doufám, že se k nám jednoho dne přidáš
A celý svět bude jako jeden

Představ si žádné vlastnictví
Jsem zvědavý, jestli můžeš
Žádná nenasytnost, žádný hlad
Bratrství lidí
Představ si všechny lidi
Sdílet celý svět

Možná řekneš, že jsem snílek
Ale to nejsem jediný
Doufám, že se k nám jednoho dne přidáš
A celý svět bude žít jako jeden
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy