Texty písní The Beatles Rubber Soul In My Life

In My Life

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There are places I remember
all my life though some have changed
some forever not for better
some have gone and some remain
all these places had their moments
with lovers and friends I still can recall
some are dead and some are living
in my life I've loved them all.

But of all these friends and lovers
there is no one compares with you
and these memories lose their meaning
when I think of love as something new
though I know I'll never lose affection
for people and things that went before
I know I'll often stop and think about them
in my life I love you more.

Though I know I'll never lose affection
for people and things that went before
I know I'll often stop and think about them
in my life I love you more
in my life I love you more.
Jsou místa, na která vzpomínám
celý svůj život, ačkoli se některá změnila
některá navždy, ne k lepšímu
některá zmizela a některá tu jsou stále
všechna tato místa mají své okamžiky
s láskami a přáteli, které si stále jasně vybavuji
někdo zemřel a někdo ještě žije
celý život jsem je měl všechny rád.

Ale ze všech těchto přátel a lásek
se nikdo nemůže přirovnat k tobě
ale tyto vzpomínky ztrácí svůj význam
když myslím na lásku jako na něco nového
i když vím, že nikdy neztratím sympatie
k lidem a věcem, které byly předtím
vím, že se budu často zastavovat a vzpomínat
v mém životě tě ale miluji nejvíce.

I když vím, že nikdy neztratím sympatie
k lidem a věcem, které byly předtím
vím, že se budu často zastavovat a vzpomínat
v mém životě tě ale miluji nejvíce
v mém životě tě ale miluji nejvíce.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy