Texty písní The Clash London calling Guns of Brixton

Guns of Brixton

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When they kick at your front door
How are you gonna come?
With your hands on your head
Or on the trigger of your gun

When the law break in
How are you gonna go?
Shot down on the pavement
Or waiting on death row

You can crush us
You can bruise us
But you'll have to answer to
Oh, the guns of Brixton

The money feels good
And your life you like it well
But surely your time will come
As in heaven, as in hell

You see, he feels like Ivan
Born under the Brixton sun
His game is called survivin'
At the end of the harder they come

You know it means no mercy
They caught him with a gun
No need for the Black Maria
Goodbye to the Brixton sun

You can crush us
You can bruise us
Yes, even shoot us
But oh-the guns of Brixton

When they kick at your front door
How are you gonna come?
With your hands on your head
Or on the trigger of your gun

You can crush us
You can bruise us
Yes, even shoot us
But oh-the guns of Brixton

Shot down on the pavement
Waiting in death row
His game is called survivin'
As in heaven as in hell

You can crush us
You can bruise us
But you'll have to answer to
Oh, the guns of Brixton
Když t vykopli ven ze dveří
Kam chceš jít?
S rukama nad hlavou
Nebo na spoušti své zbraně

Když má zákon přestávku
Kam chceš jít?
zastřelen na chodníku
Nebo čekat v cele smrti

Můžeš nás rozdrtit
Můžeš nám udělat modřinu
Ale budeš muset odpovědět
Ooo, zbraním v Brixtonu

dobrý pocit peněz
A líbí se ti tvůj život
Ale určitě tvůj čas přijde
buď v nebi, nebo v pekle

Vidíte, cítí se jako Ivan
Narodil se pod sluncem Brixtonu
Jeho hra se jmenuje přežít
Na konci roku přijdou těžší časy

Víte, to znamená žádné slitování
Chytili ho s pistolí
Není třeba Black Marie
Sbohem slunce Brixtonu.

Můžeš nás rozdrtit
Můžeš nám udělat modřinu
jo, i na nás střílet
Ale ooh- zbraně v Brixtonu

Když tě vykopli ven ze dveří
Kam chceš jít?
S rukama nad hlavou
Nebo na spoušti své zbraně

Můžeš nás rozdrtit
Můžeš nám udělat i modřinu
jo, i střílet
Ale ooh- zbraně v Brixtonu

Zastřelen na chodníku
Čekání v cele smrti
Jeho hra se jmenuje přežít
Jako v nebi, jako v pekle

Můžeš nás rozdrtit
Můžeš nám udělat modřinu
Ale budeš muset odpovědět
Ooo, zbraním v Brixtonu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy