Texty písní The Clash London calling Koka Kola

Koka Kola

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Elevator! Going up!
In the gleaming corridors of the 51st floor
The money can be made if you really want some more
Executive decision - a clinical precision
Jumping from the windows - filled with indecision

I get good advice from the advertising world
Treat me nice says the party girl
Koke adds life where there isn't any
So freeze, man, freeze

It's the pause that refreshes in the corridors of power
When top men need a top up long before the happy hour
Your snakeskin suit and your alligator boot
You won't need a launderette, you can send them to the vet!

I get my advice from the advertising world
Treat me nice says the party girl
Koke adds life where there isn't any
So freeze, man, freeze

Koka Kola advertising and kokaine
Strolling down the Broadway in the rain
Neon light sign says it
I read it in the paper - they're crazy!
Suit your life, maybe so
In the White House - I know
All Over Berlin (they've been doing it for years)
And in Manhattan!

Coming through the door is a snub nose 44
What the barrel can't snort it can spatter on the floor
Your eyeballs feel like pinballs
And your tongue feels like a fish
You're leaping from the windows - saying don't
Don't give me none of this!

I get good advice from the advertising world
Treat me nice says the party girl
Koke adds life where there isn't any
So freeze, man, freeze
Hit the deck!
Výtah! Jede nahoru!
V zářících chodbách v 51. patře
Peníze lze udělat, pokud jich opravdu chcete víc
Rozhodnutí manažera - klinická přesnost
Skokem z okna - plná nerozhodnosti

Mám dobré rady z reklamního světa
Dopřej si něco hezkého, říká mi párty holka
Koka dodává život, tam kde není
Tak zmražená, kámo, zmražená

Je to pauza která osvěží koridory moci
Když ti nahoře potřebují doplnit dlouho předtím, než nastane šťastná hodinka
Vaše hadí kůže obleku a vaše aligatoroří boty
Nebudete potřebovat prádelnu, můžete je poslat k veterináři!

Mám dobré rady z reklamního světa
Dopřej si něco hezkého, říká mi párty holka
Koka dodává život, tam kde není
Tak zmražená, kámo, zmražená

Koka Kola reklama a kokain
Na procházce v dešti po Broadwayi
Říká to neonové světlo
Četl jsem to v novinách - se zbláznili!
Oblek pro tvůj život, možná
v bílém domě - já vím
Všechno nad Berlínem (zase po letech)
A na Manhattanu!

Příchod dveřmi s tupým nosem 44 (?)
Hlavně nemůže šňupat na rozstřiku na podlaze
Vaše oční bulvy jako tenisáky
A váš jazyk se cítí jako ryba
Skokem z okna - říkáte ne
Nedávejte mi nic z toho!

Mám dobré rady z reklamního světa
Dopřej si něco hezkého, říká mi party holka
Koka dodává život, tam kde není
Tak zmražená, kámo, zmražená
K zemi!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy