Texty písní The Cranberries To The Faithful Departed War Child

War Child

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Who will save the war child baby?
Who controls the key?
The web we weave is thick and sordid,
Fine by me.

At times of war we're all the losers,
There's no victory.
We shoot to kill and kill your lover,
Fine by me.

War child, victim of political pride.
Plant the seed, territorial greed.
Mind the war child,
We should mind the war child.

I spent last winter in New York,
And came upon a man.
He was sleeping on the streets and homeless,
He said, I fought in Vietnam."

Beneath his shirt he wore the mark,
He bore the mark with pride.
A two inch deep incision carved,
Into his side.

War child, victim of political pride.
Plant the seed, territorial greed.
Mind the war child,
We should mind the war child.

Who's the loser now? Who's the loser now?
We're all the losers now. We're all the losers now.

War child.
War child.
Kdo zachrání dítě války?
Kdo má tu moc?
Pavučina kterou pleteme je silná a odporná,
Dobré u mě.

V čase války jsme všichni poražení,
Není tu vítězství.
Střílíme abychom zabili a zabili tvou lásku,
Dobré u mě.

Dítě války, oběť politické pýchy
Zasejte rostlinu, územní chtivost.
Myslet dítě války,
Měli bychom myslet dítě války.

Strávila jsem minulou zimu v New Yorku,
A šla kolem muže.
Spal na ulicích a bez domova,
Řekl, „Bojoval jsem ve Vietnamu.“

Za jeho tričkem nosil známku,
Nosil známku s hrdostí.
Pět centimetrů hluboká řezná rána,
Na jeho boku.

Dítě války, oběť politické pýchy
Zasejte rostlinu, územní chtivost.
Myslet dítě války,
Měli bychom myslet dítě války.

Kdo je teď poražený? Kdo je teď poražený?
My všichni jsme teď poražení. My všichni jsme teď poražení.

Dítě války.. 2x
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy