Texty písní The Cure Bloodflowers Out Of This World

Out Of This World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When we look back at it all as I know we will
You and me, wide eyed
I wonder...
Will we really remember how it feels to be this alive?

And I know we have to go
I realize we only get to stay so long
Always have to go back to real lives
Where we belong
Where we belong
Where we belong

When we think back to all this and I'm sure we will
Me and you, here and now
Will we forget the way it really is
Why it feels like this and how?

And we always have to go I realize
We always have to say goodbye
Always have to go back to real lives

But real lives are the reason why
We want to live another life
We want to feel another time
Another time...

Yeah another time

To feel another time...

When we look back at it all as I know we will
You and me, wide eyed
I wonder...
Will we really remember how it feels to be this alive?

And I know we have to go
I realize we always have to turn away
Always have to go back to real lives

But real lives are why we stay
For another dream
Another day
For another world
Another way
For another way...

One last time before it's over
One last time before the end
One last time before it's time to go again...
Když se na to všechno podíváme zpátky, jako bych věděl, že budeme
Ty a já, vytřeštěné oči
Říkám si...
Budeme si opravdu pamatovat, jaké to je cítit se být takhle naživu?

A vím, musíme jít
Uvědomuji si, že jen přicházíme, abychom dlouho zůstali
Vždy se musíme vrátit ke skutečným životům
Kam patříme
Kam patříme
Kam patříme

Když vzpomínáme na tohle všechno, jsem si jistý, že budeme
Já a ty, tady a teď
Zapomeneme, jak to doopravdy je
Proč je to takhle a jak?

A uvědomuji si, že vždycky musíme odejít
Vždy musíme říct nashledanou
Vždy se musíme vrátit ke skutečným životům

Ale skutečné životy jsou důvedem, proč
Chceme žít jiný život
Chceme cítit podruhé
Podruhé....

Yeah, podruhé

Cítit podruhé

Když se na to všechno podíváme zpátky, jako bych věděl, že budeme
Ty a já, vytřeštěné oči
Říkám si...
Budeme si opravdu pamatovat, jaké to je cítit se být takhle naživu?

A vím, že musíme jít
Uvědomuji si, že se vždy musíme odvrátit
Vždy se musíme vrátit ke skutečným životům

Ale skutečně životy jsou proč zůstáváme
Na další sen
Další den
Na další svět
Další cestu
Na další cestu....

Tahle poslední chvíle než to skončí
Tahle poslední chvíle před koncem
Tahle poslední chvíle než bude čas znovu jít...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy