Texty písní The Cure Greatest hits Cut Here

Cut Here

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

"So we meet again!" and I offer my hand
All dry and english slow
And you look at me and I understand
Yeah it's a look I used to know
"Three long years... and your favourite man...
Is that any way to say hello?"
And you hold me... like you'll never let me go

"Oh c'mon and and have a drink with me
Sit down and talk a while..."
"Oh I wish I could... and I will!
But now I just dont have the time..."
And over my shoulder as I walk away
I see you give that look goodbye...
I still see that look in your eye...

So dizzy Mr Busy - Too much rush to talk to Billy
All the silly frilly things have to first get done
In a minute - sometime soon - maybe next time - make it june
Until later... doesn't always come

It's so hard to think "It ends sometime
And this could be the last
I should really hear you sing again
And I should really watch you dance"
Because it's hard to think
"I'll never get another chance
To hold you... to hold you... "

But chilly Mr Dilly - Too much rush to talk to Billy
All the tizzy fizzy idiot things must get done
In a second - just hang on - all in good time - wont be long
Until later...

I should've stopped to think - I should've made the time
I could've had that drink - I could've talked a while
I would've done it right - I would've moved us on
But I didn't - now it's all too late
It's over... over
And you're gone..

I miss you I miss you I miss you
I miss you I miss you I miss you so much

But how how many times can I walk away and wish "If only..."
But how many times can I talk this way and wish "If only..."
Keep on making the same mistake
Keep on aching the same heartbreak
I wish "If only..."

But "If only...."
Is a wish too late...
„Tak se znovu setkáváme!“ a nabídnul jsem ruku
Zcela suše a anglicky pomalu
A ty ses na mě podívala a já pochopil
Jo tenhle pohled jsem znával
„Tři dlouhé roky …a tvůj oblíbený muž…Existuje nějaký jiný způsob jak říct Ahoj?“
A tak jsi mi třásla rukou ..jako bys mě nikdy nenechala jít

„No tak, dej si drink, poseď, popovídáme si…“
„Přál bych si, abych mohl …a fakt chci!
Ale zrovna nemám čas…“
A přes ramena, když jsem odcházel
Viděl jsem jak mi dáváš ten pohled Sbohem..
Stále ho vidím ve tvých očích

Tak závratně pane Nemám čas – příliš mnoho spěchu abys mluvil s Billem
Všechny ty hloupé nařasené věci které musejí být udělány
V minutě – někdy brzy – možná příště – uděláme to v červnu
Až příště …nikdy nepřijde

Je tak těžké myslet „Někdy to skončí a tohle může být naposled
Mohl bych tě opravdu zase slyšet zpívat
A mohl bych tě sledovat tančit
Protože je těžké myslet
Nikdy nedostanu další šanci
Tě držet ..držet tě

Ale chladně pane Pracovitý – příliš mnoho spěchu, abys mluvil k Billovi
Všechny ty věci už už vybouchnout musejí být udělány
V momentě – jen vydrž – vše ve správný čas – nebudu to dlouho
Až příště

Měl jsem přestat myslet – Měl jsem si udělat čas
Měl jsem si dát ten drink – Měl jsem chvilku pokecat
Měl jsem to dělat správně – Měl jsem nás posunout
Ale neudělal jsem to – teď je na všechno pozdě
Je konec …konec
A ty jsi pryč

Chybíš mi, chybíš mi, chybíš mi
Chybíš mi, chybíš mi, tolik mi chybíš

Ale kolikrát můžu odejít s přáním Kdyby tak
Ale kolikrát můžu takhle mluvit a přát si Kéž by
Stále dělám ty samé chyby
Stále trpím tím samým zlomeným srdcem
Přeji si Kdyby tak
Ale kdyby tak
Je přáno příliš pozdě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy