Texty písní The Cure Charlotte sometimes

Charlotte sometimes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

all the faces
all the voices blur
change to one face
change to one voice
prepare yourself for bed
the light seems bright
and glares on white walls
all the sounds of
charlotte sometimes
into the night with
charlotte sometimes

night after night she lay alone in bed
her eyes so open to the dark
the streets all looked so strange
they seemed so far away
but charlotte did not cry

the people seemed so close
playing expressionless games
the people seemed
so close
so many
other names...

sometimes i'm dreaming
where all the other people dance
sometimes i'm dreaming
charlotte sometimes
sometimes i'm dreaming
expressionless the trance
sometimes i'm dreaming
so many different names
sometimes i'm dreaming
the sounds all stay the same
sometimes i'm dreaming
she hopes to open shadowed eyes
on a different world
come to me
scared princess
charlotte sometimes

on that bleak track
(see the sun is gone again)
the tears were pouring down her face
she was crying and crying for a girl
who died so many years before...

sometimes i dream
where all the other people dance
sometimes i dream
charlotte sometimes
sometimes i dream
the sounds all stay the same
sometimes i'm dreaming
there are so many different names
sometimes i dream
sometimes i dream...

charlotte sometimes crying for herself
charlotte sometimes dreams a wall around herself
but it's always with love
with so much love it looks like
everything else
of charlotte sometimes
so far away
glass sealed and pretty
charlotte sometimes
Všechny tváře
Všechny rozmazané hlasy
Se mění v jednu tvář
Se mění v jeden hlas
Chystají tě do postele
Světlo se zdá zářivé
A osvicuje bílé stěny
Všechny ty zvuky
Charlotty občas
Do noci s
Charlottou občas

Noc za nocí leží sama v posteli
Oči otevřené dokořán do tmy
Ulice vypadají tak cizí
Zdáli se daleko odsud
Ale Charlotte neplakala

Lidé se zdáli tak blízko
Hrající bezvýrazné hry
Lidé se zdáli
Tak blízko
Tak moc
Cizích jmen...

Občas sním
Kde všichni ostatní lidé tančí
Občas sním
O Charlottě někdy
Občas sním
V bezvýrazném polospánku
Občas sním
Tolik různých jmen
Občas sním
Ty zvuky jsou stále stejné
Občas sním
Ona doufá, že otevře zastíněné oči
V jiném světě
Pojď ke mně
Vystrašená princezno
Charlotte občas

Na pochmurné cestě
(podívej, slunce znovu zapadlo)
Slzy stékaly po její tváři
Plakala a plakala pro dívku
Která zemřela před tolika lety...

Občas sním
Kde všichni ostatní lidé tančí
Občas sním
O Charlottě někdy
Občas sním
Ty zvuky jsou stále stejné
Občas sním
Tolik různých jmen
Občas sním
Občas sním...

Charlotte občas pláče pro ni samou
Charlotte občas sní o zdi kolem ní
Ale je to stále s láskou
S takovou láskou jak to vypadá
Všechno ostatní
Charlotty občas
Tak daleko pryč
Slepené sklo a hezká
Charlotte občas
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy