Texty písní The Cure The Cure Before Three

Before Three

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The happiest day I ever knew
In a sea of gold down next to you
So blurred and tired under summer sun
You whispered dreams of a world to come...
We were so in love

In this sea of gold so young and tired
Under summer sun hard by your side
Whispering dreams down next to you...
We were so in love

The happiest day
Yeah the happiest day I knew

But summer sun sea of gold
This perfect day oh so long ago
Whispering dreams so blurred and tired
We have to keep this day alive
Whispered dreams so young and tired
It's hard to hold this day inside

And the happiest night I ever had
Up next to you in silver sand
So scared and high under winter moon
You whispered dreams that would all come true...
We were so in love

Up next to you so fucked and high
Under winter moon it made me cry
Whispering dreams on silver sand...
We were so in love

The happiest night
Yeah the happiest night I had

But winter moon and silver sand
This perfect night in another land
Whispering dreams so scared and high
We have to keep this night alive
Whispered dreams so fucked and high
It's hard to hold this night inside

Yeah and every summer's sun I want again
And every winter's moon I want the same
My happiest day and my happiest night
Always next to you...
And held deep inside...

Keeps me alive
Nejšťastnější den co jsem znal
V zlatém moři tak dole vedle Tebe
Tak zastřený a unavený pod letním sluncem
Šeptalas´své sny o světě co přijde
Byli jsme tak zamilovaní

V zlatém moři tak mladí a unavení
Pod letním sluncem pevně vedle Tebe
Šeptající sny dolů k Tobě
Byli jsme tak zamilovaní

Nejšťastnější den
Ano, nejšťastnější den co jsem znal

Ale letní slunce, zlaté moře
Ten skvělý den tak dávno
Šeptající sny, tak zastřený a unavený
Ten den v nás musí žít
Šeptané sny, tak mladí a unavení
Je těžké udržet ten den uvnitř

A nejšťastnější noc , kterou jsem kdy měl
Nahoře vedle Tebe ve stříbrném písku
Tak vystrašený a zmámený pod zimním měsícem
Šeptala jsi o snech, které by se staly pravdou
Byli jsme tak zamilovaní

Nahoře vedle Tebe tak zkurvený a zmámený
Pod zimním měsícem mě přimělo plakat
Šeptající sny na stříbrném písku…
Byli jsme tak zamilovaní

Nejšťastnější noc
Ano, nejšťastnější noc co jsem měl

Ale zimní měsíc a stříbrný písek
Ta skvělá noc v jiné zemi
Šeptající sny tak vystrašený a zmámený
Musíme nechat tu noc v nás žít
Šeptaný sny tak zkurvený a zmámený
Je těžké udržet tu noc uvnitř

Ano a každé letní slunce to chci znovu
A každý zimní měsíc chci to samé
Můj nejšťastnější den a má nejšťastnější noc
Vždy vedle Tebe…
A uschováno hluboko uvnitř…

Mě drží naživu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy