Texty písní The Frames Once THE HILL

THE HILL

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Walking up the hill tonight and you have closed your eyes
I wish I didn't have to make those mistakes and be wise
Please try to be patient and know that I'm still learning
I'm sorry that you have to see the strength inside me burning
Where are you my angel now don't you see me crying?
And I know that you can't do it all but you can't say I'm not trying
I'm on my knees in front of him but he doesn't seem to see me
But all his troubles on his minds, he's looking right through me
And I'm letting myself down. beside you this fire in you
And I wish that you could see that half my troubles too

Looking at you sleeping, I'm with the man I love
I'm still here weeping while the hours pass so slow
And I know that in the morning I'll have to let you go
And you'll be just a man once I used to know
And for these past few days someone I don't recognise
This isn't all my fault, when will you realise

Looking at you leaving, I'm looking for a sign.
Vystoupám ten kopec dnes v noci a ty máš zavřené oči
Přeju si, abych nedělala všechny ty chyby a byla moudrá
Prosím zkus být trpělivý a věz, že já se pořád ještě učím
Omlouvám se, že musíš vidět tu sílu, která ve mně hoří
Kde jsi teď, můj anděli, nevidíš, že brečím?

A já vím, že to všechno nemůžeš udělat, ale nemůžeš říct, že to nezkouším
Jsem na kolenou přímo před ním, ale on nevypadá, že mě vidí
Ale všechny jeho problémy v jeho mysli, on se dívá přímo skrze mě
A já nechávám sebe padat dolů, vedle tebe ten oheň v tobě
A já si přeju, abys mohl vidět tu polovinu mých problémů taky

Dívám se jak spíš, jsem s mužem, kterého miluju
Pořád tady pláču, dokud se hodiny nezpomalí
A vím, že ráno tě budu muset nechat jít
A budeš jen muž, kterého jsem jednou kdysi znala
A pro těchto několik posledních dnů někdo, koho nerozeznám
Tohle všechno není moje chyba, kdy si uvědomíš

Dívám se jak odcházíš, hledám znamení
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy