Texty písní The Hives Tyrannosaurus Hives B Is For Brutus

B Is For Brutus

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hear them saying that a lot is a lot
You think it's all that matters
You've done your math well
You checked the figures
You've done your math tell
Who is the bigger
Man can't explain it but you got a hunch
Well, that's always something
Climb up the ladder
Step up a notch
Climb up the ladder then
See what you got
But if you do it, do it good, Brutus
Real good!
Like a little man should!
Did your homework and you worked the mob
Because it's all you can do
Tried for a lot still you have a little
What happened mister you couldn't figure
Out of the rut you still can't get it right
Can't get a lot for a little?
You keep on trying and you end up in the middle
Had an enigma ended up with a riddle
But if you do it, do it good, Brutus
REAL GOOD
Like a little man SHOULD
Rewind and look at what you got
Had ambition but you lost the plot
Judas Brutus Quisling time has come to do
What's expected of you
Slyš je říkat, že hodně je hodně
Myslíš si, že je to všechno, co se stalo
Udělal jsi svojí matiku dobře
Kontroloval jsi počty
Udělal jsi svoje matematické počty
Kdo je větší
Člověk to nemůže vysvětlit, ale ty máš tušení
No, to je pořád něco
Vylez na žebřík
Upevni stupínek
Pak vyšplhej na stupínek
Koukni, co jsi získal
Ale pokud to děláš, dělej to dobře, Brute
Opravdu dobře!
Jak by človíček měl!
Udělal jsi svoje úkoly a zpracoval dav
Protože to je všechno, co můžeš udělat
Ucházel jsi se o hodně, stále máš málo
Co se stalo, pane, nemůžeš počítat
Ven z kolejí to pořád neumíš udělat dobře
Neumíš získat hodně z mála?
Stále zkoušíš a skončil jsi uprostřed
Záhada končí hádankou
Ale pokud to uděláš, udělej to dobře, Brute
OPRAVDU DOBŘE
Jak by človíček MĚL
Otoč se a koukni, co jsi získal
Měl ambice, ale ztratil jsi záměr
Jidáš Brutus Zrádce příležitost přichází udělat
Co očekával od tebe
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy