Texty písní The Kelly Family Christmas all Year Good King Wenceslaus

Good King Wenceslaus

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Good King Wenceslas looked out
On the Feast of Stephen
And the snow lay 'round about
Deep and crisp and even
Brightly shone the moon that night
Though the frost was cruel
When a poor man came in sight
Gath'ring winter fuel

Hither page comes stand by me
If though knowest it telling
Yonder peasant who is he
Where and what his dwelling
Sire he lives a good league hence
Down beneath the mountain
Right against the forest fence
By Saint Agnes' fountain

Bring me food and bring me wine
Bring me pine logs hither
You and I shall see him dine
When we bear them thither
Page and monarch forth they went
Forth they went together
Through the cold wind's wild lament
Through the bitter weather
Dobrý král Václav vyhlédli
Na Slavnost Stephen
A sníh ležel 'kolem dokola
Hluboké a svěží a dokonce
Jasně zářil měsíc, že noc
Ačkoliv bylo kruté mrazy
Když chudák přišel v nedohlednu
Gath'ring zimní paliva

Stránka sem přichází stát při mně
V případě, když víš, že vyprávějí
Tamto sedlák kteří se mu
Kde a co jeho obydlí
Sire žije dobrý liga tedy
Dole pod horou
Přímo proti lesním plot
Podle Saint Agnes' kašna

Přineste mi potravin a přines mi víno
Přineste mi sem borovice špalky
Ty a já jsem se vidět ho jíst
Když jsme jim tam nesou
Strana a panovník tam jeli
Forth šli spolu
Prostřednictvím studený vítr je volně žijících bědování
Prostřednictvím hořké počasí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy