Texty písní The Kelly Family Christmas all Year Joy To The World

Joy To The World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Joy to the world, the Lord is come!
Let earth receive her king;
Let ev'ry heart prepare him room,
And heaven and nature sing,
And heaven and nature sing,
And heaven, and heaven and nature sing.

Joy to the earth, the Saviour reigns!
Let all their songs employ
While fields and floods,
rocks, hills and plains
Repeat the sounding joy,
Repeat the sounding joy,
Repeat, repeat the sounding joy.

No more let sins and sorrows grow,
Nor thorns infest the ground.
He comes to make his blessings flow
Far as the curse is found,
Far as the curse is found,
Far as, far as the curse is found.

He rules the world with truth and grace,
And makes the nations prove
The glories of his righteousness,
And wonders of his love,
And wonders of his love,
And wonders, wonders of his love.
Joy na svět, Pán přijde!
Nechť země obdrží ji král;
Nechte ev'ry srdce připravit mu pokoj,
A nebe a příroda zpívat,
A nebe a příroda zpívat,
A nebe, a nebe a příroda zpívat.

Radost na zemi, vládne spasitel!
Nechť všechny jejich songy zaměstnávají
Zatímco polí a povodně,
skály, kopce a pláně
Opakujte ozvučení radost,
Opakujte ozvučení radost,
Opakovat, opakovat, ozvučení radost.

Ne více ať hříchy a bolesti roste,
Ani křoví zamořit zem.
On přichází, aby jeho požehnání tok
Pokud jde o prokletí je zjištěno,
Pokud jde o prokletí je zjištěno,
Týče, pokud jde o prokletí je nalezen.

On vládne světu se pravdy a milosti,
A umožňuje dokázat, národy
Glories na jeho spravedlnost,
A zázraky své lásky,
A zázraky své lásky,
A zázraky, zázraky na jeho lásku.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy