Texty písní The Kelly Family Christmas all Year The First Noel

The First Noel

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The First Noel
the first noel the angels did say,
was to certain poor shepherds in fields as they lay,
in fields where they lay keeping their sheep
on a cold winter's night that was so deep,
noel, noel, noel, noel,
born is the king of israel
they looked up and saw a star
shining in the east beyond them afar
and to the earth it gave great light
and so it continued both day and night
noel, noel, noel, noel,
born is the king of israel
this star true light to the northwest
over bethlehem it took it's rest
and there it did stop and stay
right over the place where jesus lay
noel, noel, noel, noel,
born is the king of israel
noel, noel, noel, noel,
born is the king of israel
První Noel
první vánoce andělé to říct,
byla na některých chudých pastýřů v oblastech, jako jsou grafiky,
v oblastech, kde ležel jejich chov ovcí
na chladné zimě v noci, která byla tak hluboká,
vánoce, vánoce, vánoce, vánoce,
narodil se král Izraele
oni vzhlédl a uviděl hvězda
zářící na východě nad nimi v dálce
a na zemi ji dal velkou světelnou
a tak to pokračovalo i den a noc
vánoce, vánoce, vánoce, vánoce,
narodil se král Izraele
této hvězdy pravé světlo na severozápad
nad betlém trvalo to odpočinku
a tam je to zastavit a pobyt
přímo nad místem, kde ležel JEŽÍŠ
vánoce, vánoce, vánoce, vánoce,
narodil se král Izraele
vánoce, vánoce, vánoce, vánoce,
narodil se král Izraele
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy