Texty písní The Offspring Ignition Forever And A Day

Forever And A Day

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Look at me while I look at you
Seeing eye to eye we can never do
You try to tell me what is right
I may not know a lot but I know one thing

If you've got the answer
Then I don't want to know
If you've got the answer
Just keep it your own

I wonder why our world is ablaze
Sometimes I speak aloud to hear what people have to say
I try to have an open mind
But your brain and mouth must not be connected

If you've got the answer
Then I don't want to know
If you've got the answer
Just leave me alone

I would be patient but it takes so long
I don't want all this misinformation
All the words that you say

Lean on me while I lean on you
If we destroy each other
We might save a life or two
A little sun, a little shine
Separates us both by forever and a day

Then I don't want to know
If you've got the answer
Then I don't want to know

If you've got a vision
Then I don't want to see
If you've got a notion
Don't waste it on me

If you've got the answer
Then I don't want to know
If you've got the answer
Then I don't want to know
Podívej se na mě, když já se koukám na tebe
Pohled z očí do očí,to je to co nikdy nemůžeme udělat
Snažíš se mi říct co je správně
Možná toho moc nevím, ale jedno ur

Jestli máš odpověď
Pak ji nechci znát
Jestli máš odpověď
Nech si ji pro sebe

Zajímalo by mě, proč je náš svět v plamenech
Někdy mluvím nahlas, aby bylo slišet co lidé
říkají
Snažímse mít mysl otevřenou
Ale tvůj mozek a ústa nesmí být propojená

Jestli máš odpověď
Nechci ji znát
Jestli máš odpověď
Tak mě nech být

Chtěl bych být trpělivý ale trvá to dlouho
Nechci aby se všechny tyhle nesmysli
Všechna slova která říkaš

Opírali o mě když já se opírám o tebe
Když zničíme jeden druhého
Možná zachráníme život nebo dva
Malé slunce, málo září
Odděluje nás oba na věčnost a den

Pak to nechci vědět
Jestli máš odpověď
Pak ji nechci znát

Jestli máš vizi
Pak ji nechci vidět
Jestli máš nápad
Neplítvej jím na mě

Jestli máš odpověď
Pak ji nechci znát
Jestli máš odpověď
Pak ji nechci znát
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy