Texty písní The Offspring Ignition Get It Right

Get It Right

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I've been told that to get what you want
You just gotta give what you can
But I know for what I want it don't come easy as that
(They say,) "Look out, boy
Tomorrow comes and things will look better by then."
But I'll look out the window
Then look in the mirror at the same old me again
Still can't get it right
And for all I know
I swear I never will
Do you think you'd sell your soul
To just have one thing to turn out right?
For the thousandth time you turn and find
That it just makes no difference to try
Like Holden Caulfield, I tell myself
There's got to be a better way
Then I lay in bed and stare at the ceiling
Dream of brighter days
No way out
Same old stuff always drags me down
No way out
Never gonna get it
No way out
Řekl jsm že dostaneš co chceš
Prostě ze sebe musíš vydat vše co můžeš
Ale já vím proč to tak chci není to tak lehké jak se zdá
(Říkají) "PPodívej,chlapče Přijde zítřek a všechno bude lepší"
Jenže já se podívám z okna
Pak se dívám do zrcadla jsem to stále ten stejný starý já
Pořád to nemůžu urovnat
A při tom co vím
Přísahám že to nikdy nedokážu
Myslíš že zaprodáš svou duši
Abys dokázal dosáhnout úspěchu alespoň v jedné věci?
Po tisícté se otočíš a zjstíš,
Že se to prostě nedá zkusit jinak
Jako Holden Caulfield si říkám
že tu musí být lepší způsob
Pak ležím v posteli a zírám na strop
Sním o světlejších dnech
Není cesty zpět
Stejné staré věci mě táhnou dolů
Není cesty zpět
Nikdy to nezvládnu
Memí sedty zpět
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy